Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Organizace voleb v roce 2018

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

Informace

logomsk

Město Petřvald obdrželo v roce 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 212.000 Kč, která byla navýšena na částku 298.000,-Kč. Dotace byla určena na úhradu nákladů pečovatelské služby, především na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 786
TÝDEN: 3474
CELKEM: 521833

Obsah

Stránka

Vyjádření v souvislosti se sobotní tragickou událostí


Vyjádření v souvislosti se sobotní tragickou událostí.

S ohledem na situaci, v níž vyústil vleklý sousedský spor mezi panem Gajdošíkem a jeho sousedy a vzhledem k četným nepravdivým informacím a polopravdám, kterými byly v minulých dnech zaplaveny sociální sítě a různá média, cítí Městský úřad Petřvald povinnost poskytnout, v mezích zákona, občanům města pravdivé informace ke krokům, které byly ze strany jeho   správních orgánů dosud učiněny.

Stavební úřad Městského úřadu Petřvald vede s vlastníkem předmětné nemovitostí, kterým není pan Gajdošík, dlouhodobě správní řízení ve věci nepovolených a následně dodatečně povolovaných staveb.

V současné době jsou tato řízení přerušena, a to do doby, než soud projedná a rozhodne o předběžné otázce ve věci povolení nezbytné cesty k těmto  nemovitostem.  Jiný postup z hlediska stavebního řízení není možný.  S vlastníkem nemovitosti a ostatními účastníky řízení bylo v průběhu celého řízení nesčetněkrát jednáno.

Letitým problémem byly rovněž špatné sousedské vztahy, které se v průběhu let stále zhoršovaly a přes opakovaná projednávání v přestupkové komisi a využití všech možností, které zákon připouští tj. pokusy o uzavření smíru, omluvy, udělení sankcí ve formě napomenutí či opakované ukládání pokut se situace mezi sousedy nezklidnila.  Městský úřad proto poskytl sousedům pana Gajdošíka také právní pomoc prostřednictvím své právní služby.

Město Petřvald bylo osloveno občany prostřednictvím petice s žádostí o nastolení pokojného stavu ve věci obtěžování okolí vlivem provozování činnosti spočívající v nepovoleném skladování a zpracování nebezpečných odpadů na pozemku předmětné nemovitosti. V této souvislosti dal Městský úřad Petřvald podněty České inspekci životního prostředí, Městskému úřadu Orlová, odboru životního prostředí a odboru vnitřních věcí a živnostenskému úřadu a Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje. Oslovené orgány řeší podněty Městského úřadu Petřvald s dotčenými osobami v rámci svých kompetencí a v mezích stanovených zákonem. Městský úřad byl požádán také jinými správními orgány o spolupráci a poskytnutí informací k předmětným nemovitostem za účelem dalšího šetření v oblasti daňových příjmů.

Na závěr nezbývá než konstatovat, že Městský úřad Petřvald, bohužel, nemá jinou možnost, než postupovat při řešení výše uvedených problémů v souladu s platnými právními předpisy.

 

Ing. Jiří Lukša, starosta města

Mgr. Eva Kaňová, tajemnice


11. 4. 2017 Zobrazit méně

Stránka