Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální akce 

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

Informace

logomsk

Město Petřvald obdrželo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 212.000 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním pečovatelské služby.

logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskMěsto Petřvald obdrželo na základě žádosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 53.000,-Kč určenou na provozní náklady pečovatelské služby.


logomskMěsto Petřvald obdrželo z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 1 milión korun na koupi zánovního požárního vozidla LIAZ 101 860 CAS K 25-L pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Petřvaldu.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 491
TÝDEN: 2861
CELKEM: 285501

Obsah

Řádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční v pátek 20. října 2017 a v sobotu 21. října 2017. 
Volby do PS Parlamentu ČR byly řádně vyhlášeny ve Sbírce zákonů č. 135/2014 a to podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 S., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
 Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve dnech 20. – 21. 10. 2017

Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), § 6a upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni na možnost požádat o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:      

  1. osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin. Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
     
  2. písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, Městskému úřadu v Petřvaldě. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Městský úřad voličský průkaz voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje voliče k volbám ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku.

                                                                       Petra Bierská, referent správního odboru