Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální akce

Výstava obrazů

 

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

Informace

logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskMěsto Petřvald obdrželo na základě žádosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 53.000,-Kč určenou na provozní náklady pečovatelské služby.


logomskMěsto Petřvald obdrželo z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 1 milión korun na koupi zánovního požárního vozidla LIAZ 101 860 CAS K 25-L pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Petřvaldu.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 64
TÝDEN: 647
CELKEM: 247892

Obsah

Dotazník pro občany města Petřvald

 

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou dotazník, který slouží pro zjištění vašich názorů, potřeb a přání v souvislosti s připravovaným Strategickým plánem rozvoje města Petřvaldu na období 2017 – 2030 (dále jen SPRM Petřvald).

Cílem SPRM Petřvald je zmapovat současné silné a slabé stránky města, vytýčit vizi, jaké by mělo město v budoucnu být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit.

Vyplněním dotazníku se můžete podílet na podpoře budoucího rozvoje města. Obracíme se na vás proto s žádostí o pravdivé a upřímné vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku.

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování SPRM Petřvald, poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Statisticky zpracované výsledky dotazníku budou následně zveřejněny na oficiálních stránkách města v sekci SPRM Petřvald a v Petřvaldských novinách

Dotazník je anonymní a je distribuován do všech domácností ve městě. Šetření je určeno pro všechny osoby v Petřvaldě starší 15 let, za jednu domácnost můžete vyplnit i více dotazníků, a to podle počtu osob starších 15 let - dotazníky obdržíte na MěÚ Petřvald a v knihovně.

Vyplněné dotazníky je možné odevzdat na následujících místech:  

  • na MěÚ Petřvald, podatelna
  • knihovně, u paní knihovnice

 

Informace k dotazníkovému šetření obdržíte u:                      Ing. Petr Bura

                                                                                                Tel.: 596 542 908       

                                                                                                E-mail: bura@petrvald-mesto.cz

 

Nepřehlédněte prosím, že u některých otázek je počet odpovědí omezen. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

Budeme rádi, když dotazník vyplníte kompletně, ale je také možné některé otázky vynechat.

Vyplňování dotazníků končí dnem 31. května 2017

Za Vaši ochotu a čas věnovaný dotazníku Vám velice děkujeme

                                                                                                                                    Ing. Jiří Lukša, starosta

 

Strategický plán města 2017 - 2030

1. Jak se Vám ve městě Petřvald žije?
2. Co se Vám ve městě Petřvald nejvíce líbí?
3. Co se Vám ve městě Petřvald nelíbí?
4. Jaké služby Vám ve městě Petřvald chybí?
5. Jaké dopravní prostředky využíváte k cestě do zaměstnání či do školy či za službami?
6. Který z níže uvedených typů dopravy se dle Vašeho názoru jeví jako nejproblematičtější ve městě Petřvald?
7. Jaké jsou podle Vás největší dopravní problémy ve městě Petřvald (označte max. 3 odpovědi)
8. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí ve městě Petřvald (označte max. 3 odpovědi)


Pokud ne, uveďte místo, kde se v Petřvaldě necítíte bezpečně.
10. Kterou oblast ve městě Petřvald je třeba řešit, abyste se cítili bezpečněji?
11. Uveďte prosím konkrétní volnočasovou oblast, se kterou jste spokojen/a:
12. Uveďte prosím konkrétní volnočasovou oblast, se kterou jste nespokojen/a:
13. Které volnočasové akce a aktivity (kultura, sport, volnočasové vzdělávání či kroužky) ve městě Petřvald postrádáte?
14. Jakou infrastrukturu či zařízení pro volnočasové aktivity (kultura, sport, vzdělávací akce či kroužky) ve městě Petřvald postrádáte či je dle Vašeho názoru nedostatečná?
15. Cítíte se být dostatečně informováni o dění ve městě Petřvald?


Pokud ne, co by se mělo zlepšit a jaké informace postrádáte?
16. Jaký způsob informování o dění ve městě Petřvald Vám nejvíce vyhovuje?
17. Navrhněte, kam by město Petřvald v budoucnu mělo investovat peníze ze svého rozpočtu? (označte max. 3 odpovědi a blíže popište v rámečku)
18. Jak byste si přáli, aby město Petřvald vypadalo v horizontu 10-15 let?
19. Jste?Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou