Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 302
TÝDEN: 3589
CELKEM: 1699067

Obsah

Stránka

Zprávy

Rekonstrukce chodníku - část ul. Závodní


Rekonstrukce chodníku - část ul. Závodní

V termínu od 13.7.2020 do 31.10.2020 bude prováděna společností Meccano s.r.o., IČ 258 62 758,   rekonstrukce panelového chodníku vedeného podél silnice III/4726 ul. Závodní, a to v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Polní, přes křižovatku s ul. Šumbarská a dále směrem k základní škole po nemovitost s č.p. 290.
Jedná se o rozsáhlou stavbu, v rámci které dojde k zamezení užití předmětného chodníku s omezením silničního provozu včetně přístupů a příjezdů k přilehlým nemovitostem.
Stavba bude označena dopravním zařízením společně s dopravním značením pro odklonění dopravy a zamezení vstupu chodců do staveniště. Vlastníci přilehlých nemovitosti budou o omezení přístupu a příjezdu informováni realizační firmou v dostatečném předstihu.
Děkujeme všem za pochopení a zároveň Vás všechny žádáme o trpělivost a shovívavost. Během realizace této stavby vyzýváme řidiče o dodržování snížené rychlosti a chodce o obezřetnost.   

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

 


23. 6. 2020 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka