Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 410
TÝDEN: 1083
CELKEM: 1735770

Obsah

 

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2021

 

 


 

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2020

 

 

Průběh čerpání rozpočtu 2020

Výkaz o čerpání rozpočtu - leden - únor 2020 Výkaz o čerpání rozpočtu - březen 2020
Výkaz o čerpání rozpočtu - duben 2020 Výkaz o čerpání rozpočtu - květen 2020
Výkaz o čerpání rozpočtu - červen 2020 Výkaz o čerpání rozpočtu - červenec, srpen 2020
Výkaz o čerpání rozpočtu - září 2020 Výkaz o čerpání rozpočtu - říjen 2020
Výkaz o čerpání rozpočtu - listopad 2020 Výkaz o čerpání rozpočtu - prosinec 2020

Změny rozpočtu města Petřvaldu na rok 2020 

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 9/2020 Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rozpočtové opatření č. 11/2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020
Rozpočtové opatření č. 13/2020  

 


 

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2019
 

 

Průběh čerpání rozpočtu 2019

Výkaz o čerpání rozpočtu - leden - únor 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - březen 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - duben 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - květen 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - červen 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - červenec 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - srpen 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - září 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - říjen 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - listopad 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - prosinec 2019  

Změny rozpočtu města Petřvaldu na rok 2019 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
Rozpočtové opatření č. 11/2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019
Rozpočtové opatření č. 13/2019 Rozpočtové opatření č. 14/2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019 Rozpočtové opatření č. 16/2019
Rozpočtové opatření č. 17/2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019

 


 

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2018
 


Průběh čerpání rozpočtu 2018
 

Výkaz o čerpání rozpočtu - leden - únor 2018 Výkaz o čerpání rozpočtu - březen 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - duben 2018 Výkaz o čerpání rozpočtu - květen 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - červen 2018 Výkazu o čerpání rozpočtu - červenec 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - srpen 2018 Výkaz o čerpání rozpočtu - září 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - říjen 2018 Výkaz o čerpání rozpočtu - listopad 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - prosinec 2018  

Změny rozpočtu města Petřvaldu na rok 2018 
 

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018 Rozpočtové opatření č. 10/2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018 Rozpočtové opatření č. 12/2018
Rozpočtové opatření č. 13/2018 Rozpočtové opatření č. 14/2018
Rozpočtové opatření č. 15/2018 Rozpočtové opatření č. 16/2018
Rozpočtové opatření č. 17/2018 Rozpočtové opatření č. 18/2018


 


 

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2017

 

 

 

Průběh čerpání rozpočtu 2017

Výkaz o čerpání rozpočtu - leden - únor 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - březen 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - duben 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - květen 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - červen 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - červenec 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - srpen 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - září 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - říjen 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - listopad 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - prosinec 2017  

Změny rozpočtu města Petřvaldu na rok 2017 
 

Rozpočtové opatření č. 1/17 Rozpočtové opatření č. 2/17
Rozpočtové opatření č. 3/17 Rozpočtové opatření č. 4/17
Rozpočtové opatření č. 5/17 Rozpočtové opatření č. 6/17
Rozpočtové opatření č. 7/17 Rozpočtové opatření č. 8/17
Rozpočtové opatření č. 9/17 Rozpočtové opatření č. 10/17
Rozpočtové opatření č. 11/17 Rozpočtové opatření č. 12/17
Rozpočtové opatření č. 13/17 Rozpočtové opatření č. 14/17

 

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2016

 

 

Průběh čerpání rozpočtu 2016

Výkaz o čerpání rozpočtu - leden 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - únor 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - březen 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - duben 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - květen 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - červen 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - srpen 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - září 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - říjen 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - listopad 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - prosinec 2016

 


 

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2015

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2015 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2015, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2014 a predikce daňových příjmů na rok 2015.
Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 97 989 095 Kč, ve výdajové části v objemu 115 746 000 Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky ze sociálního fondu, z fondu rezerv a rozvoje a z poskytnutého úvěru.

Závěrečný účet za rok 2015 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2015 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2015 ve formátu PDF
 

Průběh čerpání rozpočtu

Leden Únor Březen Duben Květen
Červen - Srpen Září Říjen
Listopad Prosinec       


 

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2014, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2013 a predikce daňových příjmů na rok 2014.
Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 83 032 300 Kč, ve výdajové části v objemu 86 110 000 Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu.

Závěrečný účet za rok 2014 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2014 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2014 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2015 - 2024 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2016 - 2025 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu na rok 2013

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2013 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2013, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 449/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2012 a predikce daňových příjmů na rok 2013.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 79 635 000 Kč, ve výdajové části v objemu 80 830 000 Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2013 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2013 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2013 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2014 - 2015 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2012, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 259/2011 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2011 a predikce daňových příjmů na rok 2012.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 71 450 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 72 418 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu a prostředky, získané odprodejem podílových listů

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2012 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2012 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2012 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu na rok 2011

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2011 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2011, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 245/2010 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2010 a predikce na rok 2011. Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako přebytkový. V příjmové části je sestaven v objemu 71 047 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 70 831 tis. Kč.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2011 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2011 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2011 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu na rok 2010

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2010 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2010. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2010, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 276/2009 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2009 a predikce na rok 2010. Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 70 060 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 72 585 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2010 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2010 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2010 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2011 - 2024 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2011 - 2024 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu na rok 2009

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2009 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2009. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2009, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 316/2008 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z odhadu daňových příjmů obcí na rok 2009.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 70 457 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 75 202 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a prostředky, získané odprodejem podílových listů.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2009 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2009 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2009 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2010 - 2011 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu na rok 2008

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2008 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2008. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2008, z vládního návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 232/2007 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z propočtu daňových příjmů obcí na rok 2008, stanoveného Ministerstvem financí ČR.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 67 486 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 71 015 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje prostředky, získané odprodejem podílových listů.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2008 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2008 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2008 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu na rok 2007

Rozpočet Města Petřvald na rok 2007 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní, s vyhláškou č. 426/2006 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2007. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu Města Petřvald na rok 2007, údajů z rozpisu státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a z propočtu daňových příjmů obcí na rok 2007, stanoveného Ministerstvem financí ČR.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný (deficitní). V příjmové části je sestaven v objemu 61 537 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 73 081 tis. Kč. Deficit je kryt převodem prostředků z účelových fondů (fond rezerv a rozvoje a sociální fond) a finančními prostředky, získanými odprodejem podílových listů.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2007 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2007 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2007 ve formátu PDF
 

Pro čtení dokumentů ve formátu PDF je nutné nainstalovat sw Adobe Reader