Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Ondřej Kotas, slavnostní vítání dne 27.4.2019

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 114
TÝDEN: 3963
CELKEM: 1402536

Obsah

Zpráva o uplatnování územního plánu města Petřvaldu za období 12/2010 – 12/2014 (aktualizace k 04/2015).

 

ÚZEMNÍ PLÁN PETŘVALDU

Úplné znění po změně č. 1,  které nabylo platnosti od 9.7.2018


 

Pořizovatel ÚP Město Orlová [Logo Města Orlová]
Se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
00297577
DIČ CZ00297577
     
Příjemce ÚP Město Petřvald [Logo Města Petřvald]
Se sídlem náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41, Petřvald
62305433
DIČ CZ62305433
     
Zpracovatel ÚP DUPLEX s.r.o, Architektonický ateliér [Logo Společnosti DUPLEX s.r.o.]
Se sídlem Českobratrská 12, Moravská Ostrava, 702 00
62305433
DIČ CZ62305433Níže je uvedena základní struktura dokumentace Úplného znění po změně č. 1 Územního plánu Petřvaldu s informativními náhledy ve formátu PDF (stav k 9.7.2018 ). Originální dokumentace je k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle Městského úřadu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511 , 735 41, Petřvald

A. ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP)
A.1 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU >>Náhled kapitoly (0.5 MB)
A.2 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
  A.2.1 Výkres základního členění

>>Náhled kapitoly a) (1.7 MB)

>>Náhled kapitoly b) (2.6 MB)

  A.2.2 Hlavní výkres

>>Náhled kapitoly a) (2.9 MB)

>>Náhled kapitoly b) (4.1 MB)

  A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb

>>Náhled kapitoly a) (1.2 MB)

>>Náhled kapitoly b) (1.4 MB)

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (OÚP)
B.1 TEXTOVÁ ČÁST OÚP >>Náhled kapitoly (1.0 MB)
B.2 GRAFICKÁ ČÁST OÚP
  B.2.1 Koordinační výkres

>>Náhled kapitoly a) (3.3 MB)

>>Náhled kapitoly b) (4.4 MB)

  B.2.2 Výkres širších vztahů >>Náhled kapitoly (1.1 MB)
  B.2.3 Výkres vyhodnocení záboru půdy

>>Náhled kapitoly a) (1.3 MB)

>>Náhled kapitoly n) (1.6 MB)

  B.2.4 Výkres řešení vodního hospodářství

>>Náhled kapitoly a) (1.6 MB)

>>Náhled kapitoly b) (2.4 MB)

  B.2.5 Výkres řešení energetiky a spojů

>>Náhled kapitoly a) (1.3 MB)

>>Náhled kapitoly b) (1.6 MB)Prvky nadregionálního územního systému ekologické stability >>Náhled
 

Cílem pořízení Změny č. 1 Územního plánu Petřvaldu je přizpůsobení územně plánovací dokumentace města současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně návrhu chybějící technické infrastruktury pro stávající i navrženou výstavbu.
Při řešení se vycházelo z platného Územního plánu města Petřvald, Územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná a územních plánů sousedních obcí a v dokumentaci byly zohledněny nové požadavky a názory na řešení územně - technické problematiky.
Cílem zpracování ÚP je pořízení územně plánovací dokumentace, která bude zahrnovat aktuální rozvojové záměry města pro zabezpečení jeho dlouhodobé prosperity