Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Dodávka 9 ks plastových oken“

„Dodávka 9 ks plastových oken“


V Petřvaldě dne 3.10.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka 9 ks plastových oken“. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Dodávka 9 ks plastových oken“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1.Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 9 ks plastových oken, otvíravých s ventilací a mikroventilací jednoho křídla, o rozměru:
 

3ks ………2080 x 1480 mm (šířka/výška) tříkřídlové, zasklení neprůhledné
1ks ……....2180 x 1400 mm tříkřídlové, zasklení neprůhledné
1ks ……....1600 x 1350 mm dvoukřídlové, zasklení průhledné
1ks ……....1480 x 1480 mm dvoukřídlové, zasklení průhledné
1ks ……....550 x 1140 mm jednokřídlové, zasklení neprůhledné
2ks ………500 x 680 mm jednokřídlové, zasklení průhlednéOkenní rám pětikomorový, vnitřní a venkovní úprava barva bílá. Zasklení – izolační dvojsklo Ug 1. Parapety venkovní – eloxovaný hliník barva hnědá.

3.2. Místo dodání: Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald v pracovních dnech od 7,00 do 13,30 hod.

3.3. Termín dodání: do 30.11.2013

3.4. Schůzka uchazečů o zakázku se uskuteční na místě dodání dne 10.10.2013 v 10,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat přiložený návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Základní kvalifikační předpoklady dle §53 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to formou čestného prohlášení.
3. Záruka na dodávku: min. 60 měsíců
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.10.2013 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka 9 ks plastových oken“

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh kupní smlouvy ve formátu PDF


Jarmila Skálová, starostka města Petřvald
v.z. Ing. Václav Holeček, místostarosta města Petřvaldu

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:700
TÝDEN:5595
CELKEM:2512350