Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Dodávka 9 ks plastových oken“

„Dodávka 9 ks plastových oken“


V Petřvaldě dne 3.10.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka 9 ks plastových oken“. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Dodávka 9 ks plastových oken“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1.Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 9 ks plastových oken, otvíravých s ventilací a mikroventilací jednoho křídla, o rozměru:
 

3ks ………2080 x 1480 mm (šířka/výška) tříkřídlové, zasklení neprůhledné
1ks ……....2180 x 1400 mm tříkřídlové, zasklení neprůhledné
1ks ……....1600 x 1350 mm dvoukřídlové, zasklení průhledné
1ks ……....1480 x 1480 mm dvoukřídlové, zasklení průhledné
1ks ……....550 x 1140 mm jednokřídlové, zasklení neprůhledné
2ks ………500 x 680 mm jednokřídlové, zasklení průhlednéOkenní rám pětikomorový, vnitřní a venkovní úprava barva bílá. Zasklení – izolační dvojsklo Ug 1. Parapety venkovní – eloxovaný hliník barva hnědá.

3.2. Místo dodání: Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald v pracovních dnech od 7,00 do 13,30 hod.

3.3. Termín dodání: do 30.11.2013

3.4. Schůzka uchazečů o zakázku se uskuteční na místě dodání dne 10.10.2013 v 10,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat přiložený návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Základní kvalifikační předpoklady dle §53 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to formou čestného prohlášení.
3. Záruka na dodávku: min. 60 měsíců
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.10.2013 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka 9 ks plastových oken“

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh kupní smlouvy ve formátu PDF


Jarmila Skálová, starostka města Petřvald
v.z. Ing. Václav Holeček, místostarosta města Petřvaldu

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
31
1
1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:30
DNES:547
TÝDEN:3932
CELKEM:2217788