Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Dodávka pytlované posypové soli

Dodávka pytlované posypové soli

V Petřvaldě dne 7.9.2015

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“

Zadávací podmínky veřejné zakázky:

1. Název veřejné zakázky:   „Dodávka pytlované posypové soli“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
IČ: 002 97 593
DIČ: CZ00297593

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
Ing. Jiří Lukša, starosta města

 

Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Telefon: 596 542 908,  601 564 851
Fax: 596 542 933
E-mail: bura@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
Telefon: 596 542 914, 601 564 865
Fax: 596 542 933
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Předmět veřejné zakázky

3.1.Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 56 tun pytlované posypové soli v termínu do 31.10.2015.

3.2. Technické požadavky:

  • Posypová sůl bude dodána v 25 kg pytlích bez perforace  
  • Hrubost posypové soli 0,2 – 3,5 mm
  • Doprava musí být provedena nákladními automobily s hydraulickou rukou (bez návěsu), tak aby bylo možno vyložit posypovou sůl přímo v areálu střediska údržby Městského úřadu Petřvald, ul. Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 7,00 do 13,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, dopravou, čekací dobou při vykládce, která bude zajištěna pracovníky města Petřvald.

6. Další podmínky zadavatele:

  1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
  2. Posypová sůl bude dodána v 25 kg pytlích bez perforace, neprodyšně uzavřených.
  3. Zálohy nejsou přípustné.
  4. Zadavatel  může  řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na  MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald do 17.9.2015 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“.

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města Petřvald

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:1
TÝDEN:2836
CELKEM:2515534