Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 405
TÝDEN: 1078
CELKEM: 1735765

Obsah

Vánoční osvětlení v Petřvaldě

V Petřvaldě 24.9.2015

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem

„Vánoční osvětlení v Petřvaldě“

Zadávací podmínky veřejné zakázky:

1. Název veřejné zakázky:   „Vánoční osvětlení v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele:

Město Petřvald

Sídlo:

náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1721679329/0800

Oprávněný zástupce ve věcech smluvní

ve věcech technických:

Ing. Jiří Lukša, starosta

Dana Szotkowská, referentka odboru výstavby a životního prostředí

Telefon:

596 542 913

E-mail:

szotkowska@petrvald-mesto.cz

ID DS:           

waqbb2k

 

 

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmětem  plnění je dodávka včetně montáže nových prvků osvětlení vánočního stromu, vánočního osvětlení na kruhovém objezdu na ulici Ostravské a vánočního osvětlení na ulici Ostravské, Gen. Svobody, Školní, Kulturní a na náměstí Gen. Vicherka, a instalace nového vánočního osvětlení na fasádě městské radnice. Specifikace materiálu viz příl. č. 1. Umístění viz příloha č. 2.

3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:

Nabídková cena v členění: ceny bez DPH na úseky a cena bez DPH celkem.

úsek č. 1          - osvětlení vánočního stromu

úsek č. 2          - vánoční osvětlení na kruhovém objezdu na ulici Ostravské

úsek č. 3          - vánoční osvětlení na ulici Ostravské, Gen. Svobody, Školní, Kulturní a náměstí

                            Gen. Vicherka

úsek č. 4          - vánoční osvětlení na fasádě městské radnice

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou.

5. Základní kvalifikační předpoklady:

V nabídce musí uchazeč prokázat:

  •  Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) - e), j), k) formou čestného prohlášení.
  •  Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.

6. Další podmínky zadavatele:

  1. Zálohy nejsou přípustné.
  2. Záruka na dodávku: min. 60 měsíců
  3. Termín provádění zakázky do 25.11.2015
  4. Vlastní vysokozdvižná plošina - doložení kopie techn. průkazu v nabídce
  5. Zadavatel  může  řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte paní Daně Szotkowské, MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald do 1.10.2015 do 11,00 hod. v uzavřené obálce s nápisem „Vánoční osvětlení v Petřvaldě“

Ke stažení:

 

 

Ing. Jiří Lukša, starosta města Petřvald