Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Vánoční osvětlení v Petřvaldě

Vánoční osvětlení v Petřvaldě

V Petřvaldě 24.9.2015

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem

„Vánoční osvětlení v Petřvaldě“

Zadávací podmínky veřejné zakázky:

1. Název veřejné zakázky:   „Vánoční osvětlení v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele:

Město Petřvald

Sídlo:

náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1721679329/0800

Oprávněný zástupce ve věcech smluvní

ve věcech technických:

Ing. Jiří Lukša, starosta

Dana Szotkowská, referentka odboru výstavby a životního prostředí

Telefon:

596 542 913

E-mail:

szotkowska@petrvald-mesto.cz

ID DS:           

waqbb2k

 

 

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmětem  plnění je dodávka včetně montáže nových prvků osvětlení vánočního stromu, vánočního osvětlení na kruhovém objezdu na ulici Ostravské a vánočního osvětlení na ulici Ostravské, Gen. Svobody, Školní, Kulturní a na náměstí Gen. Vicherka, a instalace nového vánočního osvětlení na fasádě městské radnice. Specifikace materiálu viz příl. č. 1. Umístění viz příloha č. 2.

3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:

Nabídková cena v členění: ceny bez DPH na úseky a cena bez DPH celkem.

úsek č. 1          - osvětlení vánočního stromu

úsek č. 2          - vánoční osvětlení na kruhovém objezdu na ulici Ostravské

úsek č. 3          - vánoční osvětlení na ulici Ostravské, Gen. Svobody, Školní, Kulturní a náměstí

                            Gen. Vicherka

úsek č. 4          - vánoční osvětlení na fasádě městské radnice

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou.

5. Základní kvalifikační předpoklady:

V nabídce musí uchazeč prokázat:

  •  Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) - e), j), k) formou čestného prohlášení.
  •  Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.

6. Další podmínky zadavatele:

  1. Zálohy nejsou přípustné.
  2. Záruka na dodávku: min. 60 měsíců
  3. Termín provádění zakázky do 25.11.2015
  4. Vlastní vysokozdvižná plošina - doložení kopie techn. průkazu v nabídce
  5. Zadavatel  může  řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte paní Daně Szotkowské, MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald do 1.10.2015 do 11,00 hod. v uzavřené obálce s nápisem „Vánoční osvětlení v Petřvaldě“

Ke stažení:

 

 

Ing. Jiří Lukša, starosta města Petřvald

 

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:414
TÝDEN:3503
CELKEM:2510258