Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 51
TÝDEN: 1326
CELKEM: 1739254

Obsah

„Výběr poskytovatele datových a hlasových služeb“


V Petřvaldě dne 16.2.2015

Výběrové řízení na dodávku hlasových a datových služeb pro Mú Petřvald s předpokládaným začátkem plnění Srpen 2015.
Předmětem výběrového řízení, je dodávka hlasových, datových, textových a mobilních služeb v rozsahu potřeb zadavatele Mú Petřvald se sídlem na parcele, parcelní číslo 44 ( číslo popisné budoucí 2511), vedené u k.ú. Petřvald u Karviné. Včetně všech příspěvkových organizací a organizací spravovaných úřadem.
Součástí VŘ bude také propojení jednotlivých lokalit příspěvkových organizací Mú Petřvald, napojení hlasových služeb, datové propojení a zajištění napojení na poskytovatele Internetových služeb.
Budoucí poskytovatele jsou povinni pro zadavatele řádně zajišťovat připojení do veřejné telefonní sítě (PSTN – „Public switched telephone network”) s garancí poskytování veškerých hlasových služeb a sítí elektronických komunikací. Dále jsou povinní udržovat datovou síť (propojení jednotlivých příspěvkových organizací) v závislosti na způsobu řešení tohoto propojení.

Cílem je zajištění připojení objektu „Nové radnice“ Petřvald parcela 44, vedená u k.ú. Petřvald u Karviné. A následně pak rozšíření poskytovaných služeb na jednotlivé příspěvkové organizace a organizace spravované úřadem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Zadavatel: Město Petřvald
se sídlem: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
zastoupené : Ing.Jiřím Lukšou, starostou
IČ: 00297 593
DIČ: CZ 00297593

KONTAKT:
Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru
e-mail: polkova@petrvald-mesto.cz
tel.: 596 542 903

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ NABÍDEK
Konečný termín doručení nabídky
16. 03. 2015 do 10 hod předání na podatelně Městského úřadu Petřvald v sídle zadavatele, kancelář č.5, v zalepené obálce označené„Výběr poskytovatele datovýcha hlasových služeb"
• pracovní doba úřadu v tomto dni od 8:00 hod do 11:30hod
• Vyhodnocení nabídek bude probíhat bez účasti uchazečů


Podrobný popis zadání - dokument ke stažení ve formátu PDF
Profilu zadavatele a podklady ke stažení - petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.
Pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 13.30 hod.Ing.Jiří Lukša
starosta