Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald

Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO

V Petřvaldě dne 21.7.2015

 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou souhrnem požadavků zadavatele uvedených v Kvalifikační dokumentaci, Zadávací dokumentaci a jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky (např. smlouva o dílo, přílohy zadávací dokumentace). Pokud některé požadavky nejsou upraveny těmito zadávacími podmínkami, pak jsou upraveny zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“). Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou tedy souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci a kterými se musí účastníci zadávacího řízení při zpracování své nabídky řídit.

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

Zadavatel:                            Město Petřvald, Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Zastoupený:                        Ing. Jiří Lukša, starosta
IČO:                                       002 97 593
Kontaktní osoba:                 Ing. Petr Bura
Email:                                   bura@petrvald-mesto.cz
Profil zadavatele:               http://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz
Pověřená osoba:                RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba:                 Jana Šenková, Ing. Markéta Mojžíšková
IČO, email, telefon:           619 72 690, recte@recte.cz, +420 597 461 313

Předpokládané lhůty veřejné zakázky

Rozhodnutí zadavatele o podmínkách zadávacího řízení (Rada města Petřvald)                                                                                    15. 07. 2015

Vyhlášení zadávacího řízení odesláním do Věstníku veřejných zakázek                                                                                     20. 07. 2015

Uveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele                                                                               21. 07. 2015

Termín pro doručení nabídek na adresu zadavatele (do 14:00 hodin)                                                                                       10. 09. 2015

Otevírání obálek s nabídkami na adrese zadavatele (od 14:05 hodin)                                                                                      10. 09. 2015

Jednání hodnotící komise (posouzení kvalifikace) - předpoklad                                                                              10. 09. 2015

Jednání hodnotící komise (hodnocení nabídek) - předpoklad                                                                               17. 09. 2015

Rozhodnutí zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky (předpoklad)                                                                            14. 10. 2015

Oznámení rozhodnutí zadavatele na základě usnesení Rada města (předpoklad)                                                                           16. 10. 2015

Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem                                                                             01. 11. 2015

Plnění z uzavřené smlouvy o dílo (předpoklad)             01. 01. 2016

 

Dodatečná informace č. 1 a 2 a změna čísla účtu

ze dne 4.8.2015

V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Znění dodatečné informace ke stažení.

 

Dodatečná informace č. 3

ze dne 17.8.2015

V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Znění dodatečné informace ke stažení.

 

Dodatečná informace č. 4

ze dne 19.8.2015

V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Znění dodatečné informace ke stažení.

 

Dodatečná informace č. 5

ze dne 3.9.2015

V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Znění dodatečné informace ke stažení.

Úplné podmínky a požadavky ke zpracování nabídky  (dokumenty ke stažení):

 

 

 

Městský úřad