Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 59
TÝDEN: 1334
CELKEM: 1739262

Obsah

Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO

V Petřvaldě dne 21.7.2015

 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou souhrnem požadavků zadavatele uvedených v Kvalifikační dokumentaci, Zadávací dokumentaci a jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky (např. smlouva o dílo, přílohy zadávací dokumentace). Pokud některé požadavky nejsou upraveny těmito zadávacími podmínkami, pak jsou upraveny zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“). Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou tedy souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci a kterými se musí účastníci zadávacího řízení při zpracování své nabídky řídit.

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby

Zadavatel:                            Město Petřvald, Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Zastoupený:                        Ing. Jiří Lukša, starosta
IČO:                                       002 97 593
Kontaktní osoba:                 Ing. Petr Bura
Email:                                   bura@petrvald-mesto.cz
Profil zadavatele:               http://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz
Pověřená osoba:                RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba:                 Jana Šenková, Ing. Markéta Mojžíšková
IČO, email, telefon:           619 72 690, recte@recte.cz, +420 597 461 313

Předpokládané lhůty veřejné zakázky

Rozhodnutí zadavatele o podmínkách zadávacího řízení (Rada města Petřvald)                                                                                    15. 07. 2015

Vyhlášení zadávacího řízení odesláním do Věstníku veřejných zakázek                                                                                     20. 07. 2015

Uveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele                                                                               21. 07. 2015

Termín pro doručení nabídek na adresu zadavatele (do 14:00 hodin)                                                                                       10. 09. 2015

Otevírání obálek s nabídkami na adrese zadavatele (od 14:05 hodin)                                                                                      10. 09. 2015

Jednání hodnotící komise (posouzení kvalifikace) - předpoklad                                                                              10. 09. 2015

Jednání hodnotící komise (hodnocení nabídek) - předpoklad                                                                               17. 09. 2015

Rozhodnutí zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky (předpoklad)                                                                            14. 10. 2015

Oznámení rozhodnutí zadavatele na základě usnesení Rada města (předpoklad)                                                                           16. 10. 2015

Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem                                                                             01. 11. 2015

Plnění z uzavřené smlouvy o dílo (předpoklad)             01. 01. 2016

 

Dodatečná informace č. 1 a 2 a změna čísla účtu

ze dne 4.8.2015

V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Znění dodatečné informace ke stažení.

 

Dodatečná informace č. 3

ze dne 17.8.2015

V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Znění dodatečné informace ke stažení.

 

Dodatečná informace č. 4

ze dne 19.8.2015

V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Znění dodatečné informace ke stažení.

 

Dodatečná informace č. 5

ze dne 3.9.2015

V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Znění dodatečné informace ke stažení.

Úplné podmínky a požadavky ke zpracování nabídky  (dokumenty ke stažení):