Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Organizace voleb v roce 2018

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Město Petřvald obdrželo v roce 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 212.000 Kč, která byla navýšena na částku 298.000,-Kč. Dotace byla určena na úhradu nákladů pečovatelské služby, především na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 258
TÝDEN: 258
CELKEM: 595059

Obsah

 

Řádná volba prezidenta republiky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 23. srpna 2017 byla vyhlášena volba prezidenta republiky, která se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 a v sobotu 13. ledna 2018. 
Volba prezidenta republiky byla řádně vyhlášena ve Sbírce zákonů č. 275/2017 a to podle čl. 56 odst. 8 s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů.

Zpracovala: Bc. Eva Kaňová, referent správního odboru

 


Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) v ust. § 18 odst. 2 stanoví, že delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Zákon č. 275/2012 Sb., pak v ust. § 18 odst. 3 dále hovoří, že delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.

Zákonem stanovené subjekty tak mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise nejpozději do středy 13. prosince 2017 do 16.00 hodin.

V příloze je přiložen tiskopis „Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí dle § 18 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů“, který je možno v případě zájmu využít.