Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Organizace voleb v roce 2018

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Město Petřvald obdrželo v roce 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 212.000 Kč, která byla navýšena na částku 298.000,-Kč. Dotace byla určena na úhradu nákladů pečovatelské služby, především na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 26
DNES: 304
TÝDEN: 2228
CELKEM: 591993

Obsah

Informace k volbám do zastupitelstev obcí a k volbám do Senátu Parlamentu České republiky, konaným ve dnech 5. a 6. října 2018

V souvislosti s připravovanými volbami do Zastupitelstva města Petřvald a souběžně s připravovanými volbami do jedné třetiny Senátu ČR, které se uskuteční ve dnech

     5. řijna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  
     6. řijna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin,

Vás informujeme, že bylo starostou města stanoveno šest volebních okrsků, a to:

 • Volební okrsek č. 1 - Mateřská škola, 2. května 1654, Petřvald
 • Volební okrsek č. 2 - Mateřská škola, 2. května 1654, Petřvald
 • Volební okrsek č. 3 - Radnice, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald        
 • Volební okrsek č. 4 - Středisko kulturních služeb, K Muzeu 150, Petřvald
 • Volební okrsek č. 5 - Základní škola Masarykova, Závodní 822, Petřvald
 • Volební okrsek č. 6 - Dům s pečovatelskou službou, Ráčkova 1738, Petřvald

 

Dále informujeme voliče, že případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu ČR se uskuteční ve dnech 12. řijna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 13.řijna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin, přičemž hlasovací lístky s označením 2. kola voleb budou voličům vydávány přímo ve volebním místnostech ve dnech voleb.

 

Volební průkazy a přenosné schránky

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neumožňuje voliči hlasovat na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů ani na voličský průkaz. Dle § 33 odst. 7, zák. č. 491/2001 Sb., volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Z toho vyplývá, že do přenosné volební schránky mohou volit také občané s platným trvalým pobytem v okrsku, kde sídlí Domov Březiny.

Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), § 6a upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni na možnost požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:  

 1. osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 03. října 2018 do 16.00 hodin. Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
   
 2. písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 28. září 2018, Městskému úřadu v Petřvaldě. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Městský úřad voličský průkaz voliči zašle.
   

Voličský průkaz opravňuje voliče k volbám ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

Petra Bierská, referent správního odboru
 

Dokumenty k volbám

 

Aktuální informace na webu Ministerstva vnitra ČR