Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 435
TÝDEN: 435
CELKEM: 1685495

Obsah

Jak nakládat s odpadem v době ohrožení nákazou coronaviru

Svoz komunálního odpadu na území města Petřvald


Kalendář svozu odpadů na 3. čtvrtletí 2020


Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec Srpen Září
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25.


Svoz - plasty (PET láhve od nápojů, plasty.....) žluté pytle, 1100 l kontejnery
Několik informací ke sběru a využití PET lahví

Červenec Srpen Září

20., 21. (8. – 1100 l nádoby)

17., 18. (5. – 1100 l nádoby) 21., 22. (9. – 1100 l nádoby)

Svoz papíru
Červenec Srpen Září
16., 17. (31. - 1100 l nádoby) 13., 14. (28. – 1100 l nádoby) 17., 18.

Biologicky rozložitelný komunální odpad (černé pytle, 1100 l kontejnery)
Červenec Srpen Září
6.,7.,13.,14.,20.,21.,27.,28. 3.,4.,10.,11.,17.,18.,24.,25.,31. 1.,7.,8.,14.,15.,21.,22.,28.,29.

Svoz skleněných obalů (1100 l kontejnery)
Červenec Srpen Září
29. 26. 30.


Aktuální informace u poskytovatele služby.

Nesvázané pytle (modré, žluté, černé) vystavujte v den svozu brzy ráno!

Svoz zajišťuje DEPOS a.s. Horní Suchá.

Ke stažení: