Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 17
DNES: 434
TÝDEN: 434
CELKEM: 1685494

Obsah

Jak nakládat s odpadem v době ohrožení nákazou coronaviru

Informace k místnímu poplatku za odpady na rok 2019

 Rádi bychom Vás informovali o výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který zůstává od    roku 2012 nezměněn. To znamená pro fyzickou osobu s trvalým pobytem, cizince s povoleným trvalým pobytem, dlouhodobým vízem nebo povolením k dlouhodobému pobytu je částka  612,- Kč na osobu a rok a poplatek pro fyzickou osobu vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba, je  částka 612,- Kč za nemovitost a rok.

Splatnosti poplatku jsou: při úhradě 1 splátkou ročně částka 612,- Kč do 28.2, při úhradě 2 splátkami, každá ve výši 306,- Kč do 28.2. a do 31.8. a při úhradě 4 splátkami, každá ve výši 153,- Kč do 28.2., do 31.5., do 31.8. a do 30.11.).

Znovu upozorňujeme na možnost úhrady poplatku formou SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Pro zavedení je třeba předložit osobně na finanční odbor Městského úřadu, 3. NP, dveře č. 313, platební doklad-SIPO nebo doklad o přidělení spojovacího čísla SIPO, popřípadě poslat kopii na e-mail: gojova@petrvald-mesto.cz, s uvedením všech osob, které mají být na SIPO navedeny. Případné bližší informace Vám rádi podáme na tel. č. 596 542 925, paní R. Gojová. Poplatky je možné platit i přímo na pokladně Městského úřadu Petřvald, 1. NP (přízemí) kancelář č. 103 - ušetříte poplatek za úhradu na poště. Poplatek můžete přijít uhradit i bez předem zaslané poštovní poukázky, nejlépe do 31.1.

 Případné další informace týkající se poplatku, je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě:  Radana Gojová, tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz

Osvobození od místního poplatku za odpad

 Nově od 1. 1. 2019 jsou od výše uvedeného poplatku osvobozeny děti do 4 let.

Zároveň připomínáme, že mimo jiné, jsou osvobozené i nezletilé děti do 18-ti let věku, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (3. stupeň). Upozorňujeme, že tuto skutečnost je nutno oznámit a předložit výše uvedený průkaz v kanceláři č. 313 p. Gojové.

Radana Gojová, referent finančního odboru