Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 52
TÝDEN: 1327
CELKEM: 1739255

Obsah

Jak nakládat s odpadem v době ohrožení nákazou coronaviru

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

účinnost od 1.1.2021

Informace k místnímu poplatku za odpady na rok 2021

Rádi bychom Vás informovali o výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který zůstává i pro     rok 2021 nezměněn. To znamená pro fyzickou osobu přihlášenou v obci je částka  612,- Kč na osobu a rok a poplatek pro fyzickou osobu vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, je  částka 612,- Kč za nemovitost a rok.

Splatnosti poplatku jsou: při úhradě 1 splátkou ročně částka 612,- Kč do 28.2., při úhradě 2 splátkami, každá ve výši 306,- Kč do 28.2. a do 31.8. a při úhradě 4 splátkami, každá ve výši 153,- Kč do 28.2., do 31.5., do 31.8. a do 30.11. V rámci úspory poštovného při zasílání složenek, uvítáme, pokud si platbu změníte na 1 splátku ročně – nahlášení této změny na tel. 596 542 925 nebo na email: gojova@petrvald-mesto.cz.

Číslo účtu: 19 – 1721679329/0800, variabilní symboly si prosím vyžádejte.

S ohledem na epidemiologickou situaci poplatek uhraďte:

  1. bezhotovostní platbou nebo složenkou na poště
  2. prostřednictvím SIPO (kdo nemá zavedené k platbě místního poplatku, nutno zaslat kopii platebního dokladu SIPO)
  3. v nejnutnějších případech platba na pokladně, pouze v úředních hodinách a po předchozí telefonické dohodě na tel. 596 542 922

Osvobození od místního poplatku za odpad

Od 1. 1. 2019 jsou od výše uvedeného poplatku osvobozeny děti do 4 let.

Zároveň připomínáme, že mimo jiné, jsou osvobozené i nezletilé děti do 18-ti let věku, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (3. stupeň) – nutno doložit průkaz ZTP/P.

Připomínáme, že město Petřvald má zaveden i místní poplatek ze psů a povinen je platit každý držitel psa staršího 3 měsíců.

Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků, je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová, tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz

Radana Gojová, referent finančního odboru