Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Informace

 

Informace pro žadatele o kotlíkovou půjčku

 

Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje připravilo Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů. Program byl schválen Zastupitelstvem města dne 11.12.2019 byl vyhlášen ode dne 12.12.2019.  Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu probíhalo od 13.1.2020 do 31.5.2021.

Nové znění výše uvedeného Programu, které umožňuje prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o bezúročné půjčky, schválilo Zastupitelstvo města dne 23.6.2021. Nové znění programu bylo vyhlášeno dne 24. 6. 2021. Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek nového znění Programu probíhá od 25.7.2021 do 31.5.2022.

Podrobné informace naleznete zde (aktualizace 26.8.2021)

 

Činnost kotlíkového specialisty pro Město Petřvald

Město Petřvald po projednání v Radě města uzavřelo smlouvu se společností PROENVAS s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí a realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu ve městě Petřvald v rámci dotačního programu MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“  
Prostřednictvím níže uvedeného „kotlíkového specialisty“  bude společnost PROENVAS s.r.o.  bezplatně poskytovat naším občanům poradenství a pomoc při vyplňování žádosti a následně při přípravě smlouvy o bezúročné půjčky na realizaci výměny nevyhovujícího kotle (Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci). 

Služby budou občanům města poskytovány v období od 1.1.2020 do 31.12.2022.

 

Kotlíkový specialista – kontakt:

Ing. Jana Drobilová
Tel. 604 729 015
E-mail: drobilova@proenvas.cz

Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí