Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Půjčka na výměnu kotle

Změna Programu na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

(aktualizace 26.8.2021)

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyhlásilo nové znění Programu na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

Program byl schválen zastupitelstvem města dne 23.6.2021 a je vyhlášen ode dne 24.6.2021.

Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu probíhá  od 25-7-2021 do 31.5.2022.

Maximální výše návratné finanční výpomoci činí:

  • 200.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu nebo kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním;
  • 150.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je plynový kondenzační kotel.

Ke dni 31.8.2021 bylo zastupitelstvem Města Petřvald projednáno celkem 30 žádostí občanů o poskytnutí návratné finanční výpomoci. O návratnou finanční výpomoc mohou požádat občané, kteří mají schválenou dotaci v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Jsou projednávány žádosti o kotlíkovou dotaci s pořadovaným číslem do 10.000.
Žádosti je možné  předložit na Městský úřad Petřvald, a to za předpokladu předložení žádosti o kotlíkovou půjčku včetně požadovaných příloh. Jednou z těchto příloh je i Smlouva o poskytnutí dotace, a to i v nepodepsané kopii.

(smlouvu o poskytnutí NFV NEVYPLŇUJTE)

 

Příjemcům kotlíkové půjčky, kteří již mají výměnu zrealizovánu a mají předložené závěrečné vyúčtování Moravskoslezskému kraji, připomínáme povinnost předložit kopii tohoto vyúčtování v plném rozsahu do 10 dní ode dne okamžiku jeho předložení Moravskoslezskému kraji i Městu Petřvald !