Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 188
TÝDEN: 2754
CELKEM: 1737441

Obsah

 

ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE – škola v provozu

Naše škola v Petřvaldě poskytuje ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE o děti ve věku od 6-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Skupiny se otevírají od středy 14.10.2020 na odloučeném pracovišti adresa: Závodní 822, 735 41 Petřvald

Provoz bude od 6.00 – 18.00 hodin.

Roušky musí mít děti po celou dobu na ústech. Desinfekce zajištěna školou.

Jedná se o hlídání dětí, nejde o vyučování.

Jak postupovat:

  1. V případě zájmu o umístění dítěte do skupiny kontaktujte vedení školy na tel: 596542936 , 601 564 849 nebo email: zsazuspetrvald@seznam.cz
  2. Vyplňte čestné prohlášení  s přihláškou.
  3. První den  odevzdejte vyplněné čestné prohlášení s přihláškou a vlastnoručním podpisem vychovatelce ve skupině.
  4. Děti musí mít s sebou 2 roušky, svačinu a pití.
  5. Na 1.-2.den dejte dětem jídlo na celý den (mikrovlnka je k dispozici), od 3. dne tj. 16.10. lze objednat obědy – vždy jeden den předem. Cena obědu je 26 Kč.
  6. Obědy lze objednat telefonicky - kontakt: 596542938, bude zajištěn také pitný režim, svačiny si děti nosí z domova.
 
 
 
Aktualizace 13.10.2020