Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 397
TÝDEN: 1070
CELKEM: 1735757

Obsah

Brigádní generál Alois Vicherek

Alois Vicherek Narodil se 20. června 1892 v Petřvaldě. Byl jedním z dvanácti dětí havířské rodiny. Na obecné škole velmi dobře prospíval. Jako zámečnický učeň začal v roce 1907 navštěvovat tzv. pokračovací školu. Po obdržení výučního listu odešel na studia do Brna. Na průmyslovce v letech 1911 – 1913 vykazoval vynikající výsledky. Studia s výborným prospěchem úspěšně zakončil maturitou. Po absolvování střední školy nastoupil jako konstruktér v Orlovské strojírně a slévárně.
Za 1. světové války narukoval v roce 1915 k zeměbraneckému pěšímu pluku v Uničově. Jeho pluk byl odeslán na východní frontu do Haliče. Na rakousko–uherské straně docházelo k četným dezercím, rozrůstala se demoralizace c.a k. armády, což vedlo k rozhodnutí o dobrovolném přechodu do ruského zajetí. Ocitl se na Volyni ve sběrném táboře v Žitomiru. Zde působil jako konstruktér. Následně se přihlásil do československého vojska na Rusi. Byl příslušníkem československých legií, s nimiž se zúčastnil bojů na Sibiři.

Z nařízení ministra války M. R. Štefánika byl v roce 1919 jmenován poručíkem čs. armády a přemístěn k 1. čs. leteckému oddílu v Omsku. V roce 1920 se vrátil do Československa. Po ukončení 1. světové války působil v leteckém útvaru v Chebu. Následně ho čs. armáda povolala do Prahy k leteckému sboru čs. armády. V Praze získal pověst skvělého akrobata. V roce 1923 byl vybrán jako člen čestné eskadry prezidenta Masaryka na jeho cestě po Belgii, Francii a V. Británii. V Paříži byli letci přijati prezidentem Francie Millerandem. Ten dekoroval A. Vicherka a J. Černovouse nejvyšším oceněním vítězné mocnosti – Řádem čestné legie. V říjnu 1924 nastoupil na Vysokou školu letectva do Paříže, kterou ukončil v roce 1927 s diplomem inženýra letectví.
 

Letecké rekordy
Jako sportovní letec vytvořil v roce 1925 pět československých rekordů v rychlosti na tratích od 200 do 1500 km. V roce 1928 vytvořil několik mezinárodních rekordů. Ve dnech 6. -7. června 1928 ustanovil světový rekord na uzavřené trati, kdy uletěl 2 500 km za 19:53 hod na letadle Avia BH-11b s motorem Walter 60HP. Na stejném letadle vystartoval 5. října 1928, aby se pokusil překonat světový rekord na přímé trati. Trasa vedla přes Polsko a pobaltské státy do Sovětského svazu a cílem mělo být město Omsk. Let skončil havárií ve sněhové bouři nedaleko města Bědnodemjanovsk (Spassk), při které byl Vicherek zraněn. Přesto byl let s délkou 2011 km uznán jako platný světový rekord.

V letech 1930 – 1938 byl velitelem československého letectva.
Po polské okupaci Těšínska v roce 1938 se zapojil do slezského odboje a podílel se na odchodu českých vojenských letců do zahraničí.
Počátkem roku 1940 odešel do exilu. Ve Francii se v březnu 1940 stal velitelem čs. letectva, následně odchází do Velké Británie, kde se rovněž stává velitelem čs. letectva. Začal používat krycí jméno Josef Slezák. V roce 1943 byl pověřen výkonem funkce předsedy Čs. červeného kříže.
Od poloviny března 1945 velel československé letecké jednotce v SSSR.
Na konci května 1945 navštívil své rodné město Petřvald a byl jmenován jeho čestným občanem.
V letech 1945 – 1948 se podílel na budování nového poválečného letectva na velitelství čs. letectva hlavního štábu Ministerstva národní obrany.
V říjnu 1948 byl divizní generál Alois Vicherek jmenován do hodnosti sborového generála.
Koncem roku 1948 byl odvolán a přemístěn na post náčelníka Vojenského vědeckého ústavu v Praze.
V roce 1950 byl penzionován, tato hodnost mu byla ponechána.
Zemřel 15. 1. 1956 v Praze. Na věčnost odešel bez vojenských poct.

Vyznamenání:

 • Československý válečný kříž 1914-1918
 • Medaile vítězstvíČeskoslovenská revoluční medaile
 • Řád čestné legie
 • Řád Polonia Restituta
 • Řád jugoslávské koruny
 • Croix de guerre 1939–1945
 • Československý válečný kříž 1939–1945 s dubovou ratolestí
 • Řád britského impéria
 • Československá vojenská medaile "Za zásluhy"
 • Československá vojenská pamětní medaile za službu v československé armádě v zahraničí se štítky Francie, Velká Británie a Sovětský svaz
 • Britská hvězda 1939-1945
 • Britská obranná medaile
 • Britská válečná medaile 1939-1945
 • Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
 • Řád čestné legie
 • Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
 • Jugoslávský řád bratrství a jednoty
 • Řád Bílého lva

 

Pavel Sekera (na žádost vedení města)
Květen 2015

 

                                                                     zpět