Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 163
TÝDEN: 2729
CELKEM: 1737416

Obsah

Stav od 1.9.2018

Zásady pronájmu kulturního domu Petřvald

Zásadami pronájmu kulturního domu Petřvald, se upravuje postup při sjednávání krátkodobých nájmů prostor kulturního domu Petřvald, kdy účelem nájmu je pořádání veřejnosti přístupných či soukromých akcí v kulturním domě nájemcem.

I. Postup při sjednání nájmu

  1. Krátkodobý nájem vzniká na základě rezervačního formuláře, který  je oprávněn provést pověřený správce KD a následného podpisu závazné objednávky (příloha č.1., příloha č. 2.).
  2. Město Petřvald si vyhrazuje neakceptovat objednávku bez udání důvodu.
  3. Město Petřvald nepronajímá předmětné prostory za účelem pořádání předváděcích a prodejních akcí ( usnesení rady města č. 34/141 bod u), ze dne 7.3.2013).

II. Ceník služeb a nájemného

1) Výše nájemného je stanovena různě pro různé kategorie akcí. Pro účely stanovení výše nájemného jsou akce rozděleny do těchto kategorií:

1. Kategorie A: školení, schůze, přednášky, kulturní představení a akce pro veřejnost
2. Kategorie B: plesy  
3. Kategorie C: soukromé akce (svatby, narozeniny, apod. ) do 80 osob
4. Kategorie D: taneční zábavy, diskotéky,  firemní večírky a jiné podobné akce +   soukromé oslavy (svatby, narozeniny, apod. ) nad 80 osob ve velkém sále + dalších prostorách KD

2)   Výše hodinového nájemného bez DPH pro jednotlivé prostory:

Kategorie akce:

Místnost

A

B

B

C

D

 

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

 

Sál s jevištěm

400

600

550

450

1000

Hod.sazba

Balkón

 

150

200

170

150

500

Hod.sazba

Bar s vybavením

150

500

200

150

1000

Hod.sazba

Malá banketka

150

150

150

150

500

Hod.sazba

Velká banketka

200

200

200

200

700

Hod.sazba

Sazba v případě nájmu celého KD

1050

1650

1220

1100

3500

Hod.sazba


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místnost

A

B

B

C

 

D

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

 

Šatna

100

100

100

100

Pevná sazba

samostatná sazba

Příprava prostor

150

150

150

150

Pevná sazba

samostatná sazba

Úklid prostor

500

500

500

500

Pevná sazba

samostatná sazba

Úklid banketek

200

200

200

200

Pevná sazba

samostatná sazba

Obsluha šatny

vlastní

1000

1000

1000

Pevná sazba

samostatná sazba

 

U pronájmu dle kategorie „D“ jsou k výši nájmu automaticky účtovány tyto poplatky:

- požární hlídka                      120,- Kč/hod. (dle počtu účastníků 1-3 osoby)

- šatna se šatnářem                 200,- Kč/hod

- příprava prostor                    200,- Kč/hod. přípravy

       (hodiny účtovány dle náročnosti přípravy)

- úklid prostor                         2.000,- Kč (pevná sazba)

- zvukař                                  200,- Kč/hod.

- přítomnost správce KD        200,- Kč/hod.

 U akcí kategorie „D“ je hrazena záloha ve výši 50 % stanovené ceny nájemného  včetně částky za úklid prostor předem,  na základě vystavené faktury. Záloha  musí být uhrazena nejpozději 5 dnů před samotnou akcí.

Po ukončení akce je provedeno vyúčtování dle skutečnosti.

Sazby za pronájem vybavení a zařízení bez DPH  jsou stanoveny takto:

ubrus:                                                             20,- Kč/1 ks

reflektory vč. obsluhy (i jen pronájem):         100,- Kč/hod.

zvuková aparatura vč.obsluhy :                      300,- Kč/hod.

dataprojektor + plátno:                                   200,- Kč/hod.

notebook:                                                        500,- Kč/hod.

1) K sazbám dle čl. 2, odst. 2) a 3) bude připočtena DPH ve výši dle aktuálního znění právních předpisů.

2) V případě, že nájemce užije služby ve větším rozsahu, než bylo patrno z objednávky, bude dopočteno nájemné v rámci vyúčtování nájmu.

4) Na základě žádosti nájemce lze ve výjimečných případech dohodnout cenu individuálně -  podléhá rozhodnutí rady města Petřvaldu.

III. Prominutí z nájemného

  1. Bezplatný pronájem je poskytován pro akce, které pořádají příspěvkové organizace města. Těmto organizacím je poskytováno rovněž zdarma vybavení.
  2. Politickým stranám a hnutím zastoupeným Zastupitelstvu města Petřvald je zdarma poskytován nájem banketek v rozsahu max. 2 hod. měsíčně. (usnesení rady města č. 25/124 bod w), ze dne 10.2.2016).
  3. Neziskovým organizacím působícím na území města Petřvald je cena za nájem i sazby za pronájem vybavení a zařízení účtována ve výši 50% platného ceníku.

IV. Formuláře

Rezervace kulturního domu
Závazná objednávka pronájmu Kulturního domu
Protokol o předání předmětu nájmu
Vyúčtování nájemného za akci

V případě zájmu o pronájem, kontaktujte, prosím, správce kulturního domu na níže uvedeném kontaktu.

V. Kontakt na správce kulturního domu

p. Kamil Szlauer
Kulturní 26
735 41  Petřvald

mobil:       +420 727 828 517
e-mail:    kulturnidum@petrvald-mesto.cz

Zásady byly schváleny Radou města Petřvald dne 10.7.2018


Stav do 31.8.2018

Zásady pronájmu kulturního domu Petřvald

Zásadami pronájmu kulturního domu Petřvald, se upravuje postup při sjednávání krátkodobých nájmů prostor kulturního domu Petřvald, kdy účelem nájmu je pořádání veřejnosti přístupných či soukromých akcí v kulturním domě nájemcem.

I. Postup při sjednání nájmu

1)     Krátkodobý nájem vzniká na základě rezervačního formuláře, který  je oprávněn provést pověřený správce KD a následného podpisu závazné objednávky (příloha č.1., příloha č. 2.).

2)     Město Petřvald si vyhrazuje neakceptovat objednávku bez udání důvodu.

3)     Město Petřvald nepronajímá předmětné prostory za účelem pořádání předváděcích a prodejních akcí ( usnesení rady města č. 34/141 bod u), ze dne 7.3.2013).

II. Ceník služeb a nájemného

1)    Výše nájemného je stanovena různě pro různé kategorie akcí. Pro účely stanovení výše nájemného jsou akce rozděleny do těchto kategorií:

          1. Kategorie A: školení, schůze, přednášky, kulturní představení a akce pro veřejnost

          2. Kategorie B: plesy, zábavy, diskotéky, večírky a jiné podobné akce

          3. Kategorie C: soukromé akce (svatby, narozeniny, apod. )

2)   Výše hodinového nájemného bez DPH pro jednotlivé prostory:

Kategorie akce:

Místnost

A

B

B

C

 

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

Sál s jevištěm

400

550

520

450

Hod.sazba

Balkón

 

150

200

170

150

Hod.sazba

Bar s vybavením

150

200

150

150

Hod.sazba

Malá banketka

150

150

150

150

Hod.sazba

Velká banketka

200

200

200

200

Hod.sazba

Sazba v případě nájmu celého KD

1050

1300

1190

1100

Hod.sazba

 

Místnost

A

B

B

C

 

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

Šatna

100

100

100

100

Pevná sazba

Příprava prostor

150

150

150

150

Pevná sazba

Úklid prostor

500

500

500

500

Pevná sazba

Úklid banketek

200

200

200

200

Pevná sazba

 

Sazby za pronájem vybavení a zařízení bez DPH  jsou stanoveny takto:

ubrus:  18,--Kč/1 ks
reflektory vč. obsluhy: 50,--Kč/1 hod.
zvuková aparatura vč.obsluhy : 50,--Kč/1 hod.
dataprojektor + plátno: 50,--Kč/1 hod.

1)     K sazbám dle čl. 2, odst. 2) a 3) bude připočtena DPH ve výši dle aktuálního znění právních předpisů.

2)     V případě, že nájemce užije služby ve větším rozsahu, než bylo patrno z objednávky, bude dopočteno nájemné v rámci vyúčtování nájmu.

4)     Na základě žádosti nájemce lze ve výjimečných případech dohodnout cenu individuálně -  podléhá rozhodnutí rady města Petřvaldu.

III. Prominutí z nájemného

1)   Bezplatný pronájem je poskytován pro akce, které pořádají příspěvkové organizace města. Těmto organizacím je poskytováno rovněž zdarma vybavení.

2)    Politickým stranám a hnutím zastoupeným Zastupitelstvu města Petřvald je zdarma poskytován nájem banketek v rozsahu max. 2 hod. měsíčně. (usnesení rady města č. 25/124 bod w), ze dne 10.2.2016).

3)   Neziskovým organizacím působícím na území města Petřvald je cena za nájem i sazby za pronájem vybavení a zařízení účtována ve výši 50% platného ceníku.

IV. Formuláře

Rezervace kulturního domu
Závazná objednávka pronájmu Kulturního domu
Protokol o předání předmětu nájmu
Vyúčtování nájemného za akci

V případě zájmu o pronájem, kontaktujte, prosím, správce kulturního domu na níže uvedeném kontaktu.

V. Kontakt na správce kulturního domu

Adresa:

Kulturní 26
735 41 Petřvald

Kontakt:

Správce:   Kamil Szlauer
telefon:    +420 727 828 517
e-mail:     kulturnidum@petrvald-mesto.cz