Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 59
TÝDEN: 1334
CELKEM: 1739262

Obsah

 

Edukační stezka

Loga finanční podpory projektu

Představujeme Vám edukační neboli naučnou stezku, kterou město Petřvald zrealizovalo v roce 2018, v rámci projektu česko-polské spolupráce č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001147 –„Turistická kooperace. Posílení turistického potenciálu partnerských obcí – JA -PE4“,

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Fondu mikropojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński z Programu „Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020“

Naučná stezka se nachází v centru města Petřvald na zhruba 100 m dlouhé trase a tvoří ji pět zastavení, doplněných o informační panely. Na jednotlivých informačních panelech získají návštěvníci stručné informace o historii města Petřvald, o stromech, motýlech i o tom, jak je chránit.  Zázemí stezky vás vyzve k chůzi na boso, poskytne vám prostor k odpočinku na kvetoucí louce nebo možnost pozorovat, jak včelky samotářky obydlují hmyzí domečky.  

Další – doplňující – informace jsou zveřejněny na webových stránkách města, a tyto jsou návštěvníkům přístupné rovněž na informačních panelech prostřednictvím QR kódů.

Veškeré informace jsou zveřejněny jak v českém, tak v polském jazyce.

Česká verze Wersja polska