Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kostel sv. Jindřicha

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 290
TÝDEN: 2337
CELKEM: 1701456

Obsah

Logo Evropská únie Evropský fond pro regionální rozvoj. Euroregion Těšínské Slezsko.

Modernizace sociálně-skladového zázemí na dětské zahradě u MŠ Závodní v Petřvaldě, projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.“

Registrační číslo projektu :   CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001888
Název projektu:                    Turistická kooperace – II.etapa  

 
Město Petřvald patří do okresu Karviná a regionu Těšínské Slezsko. První zmínka o obci Petřvald je z roku 1305. Historie města je úzce spjatá s těžbou uhlí, které se zde začalo těžit od roku 1833. Těžba uhlí na přelomu 19. a 20. století významně ovlivnila rozvoj původně zemědělské obce. V té době patřilo petřvaldské panství  rodu Larisch-Mönnich.
Těžba uhlí provázela historii města až do roku 1998, kdy se uzavřením Dolu Fučík uzavřela také historie uhelného hornictví v Petřvaldě.  
Budova těžní věže Dolu Fučík zůstala zachována jako technická památka a tvoří dnes jednu z dominant města Petřvald. Dalším pozůstatkem hornické historie města jsou původní hornické kolonie, kterých do roku 1929 vzniklo na území Petřvaldu celkem šest. Do dnešní doby se však většina nezachovala.
Další informace k historii a současnosti města Petřvald a informace o turistickém projektu můžete získat  v budově Střediska volného času DOMEK (bývalé Technické muzeum Petřvald) nebo prostřednictvím QR kódu s odkazem na informace z webu města Petřvald.
 

Historia górnictwa w Petřvaldzie

Miasto Petřvald należy do powiatu karwińskiego na Śląsku Cieszyńskim. Pierwsza wzmianka o wsi Petřvald pochodzi z 1305 roku. Historia miasta jest ściśle związana z wydobyciem węgla, które rozpoczęło się tutaj wydobywana od 1833 roku. Wydobycie węgla na przełomie XIX i XX wieku znacząco wpłynęło na rozwój pierwotnie rolniczej wsi. W tym czasie
majątek Petřvald należał do rodziny Larisch-Mönnich. Wydobycie węgla towarzyszyło historii miasta do 1998 r., kiedy to historia wydobycia węgla w Petřvald została zamknięta wraz z zamknięciem kopalni Fučík. Budynek wieży górniczej kopalni Fučík zachował się jako zabytek techniki i dziś stanowi jedną z dominant miasta Petřvald. Inną pozostałością po górniczej historii miasta jest oryginał kolonie wydobywcze, z których w sumie do 1929 r. utworzono sześć na terytorium Petřvaldu. Do tej pory jednak większość nie przetrwała.
Więcej informacji na temat historii i teraźniejszości miasta Petřvald oraz informacji o projekcie turystycznym można znaleźć w budynku Centrum Wolnego Obszaru DOMEK (dawne Muzeum Techniki Petřvald) lub za pomoca kodu QR.