Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 51
TÝDEN: 1326
CELKEM: 1739254

Obsah

logo 2009logo eu


Informace


o projektu polské Obce Strumieň a Města Petřvaldu „Vytvoření kulturně-rekreačního střediska v Strumieniu“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 a ze státních veřejných finančních prostředků s možností spolufinancování ze státního rozpočtu.Konferencja podsumowująca projekt „Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu”
Vyhodnocení projektu „Vybudování kulturně-společenského centra ve Strumieni“

2 lipca w Urzędzie Miejskim w Strumieniu odbyła się konferencja poświęcona perspektywom rozwoju współpracy transgranicznej Strumień-Petřvald w ramach zakończonego już projektu „Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W konferencji wzięli udział przedstawiciele i pracownicy Urzędu Miejskiego w Strumieniu, Urzędu Miejskiego w Petřvaldzie, dyrektor „Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”- p. Bogdan Kasperek oraz sekretarz czeskiej części Euroregionu „Śląsk Cieszyński” – p. Václav Laštůvka. Na konferencji podsumowano dotychczasową współpracę pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami, pokrótce omówiono zrealizowany wspólny projekt i jego efekty oraz plany dalszych wspólnych działań.
2. července 2009 se uskutečnilo na Městském úřadě ve Strumieni jednání týkající se rozvoje přeshraniční spolupráce Strumień – Petřvald v rámci již ukončeného projektu „Vytvoření kulturně-společenského střediska ve Strumieni“, který byl realizován z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Jednání se zúčastnili zástupci Městského úřadu ve Strumieni, Městského úřadu v Petřvaldě, ředitel Stowarzyszenia Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“ – p. Bogdan Kasperek a p. Václav Laštůvka z Euroregionu Těšínské Slezsko. Na jednání byla projednána dosavadní spolupráce mezi oběma městy a provedeno vyhodnocení společného projektu i jeho efekt a další možnosti společné práce.

 


Otevření kulturně-rekreačního centra ve Strumieni


V sobotu 9. května 2009 v městském parku ve Strumieni proběhlo slavnostní otevření kulturně-rekreačního střediska, které bylo spolufinancováno z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Fondu mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
Na slavnostním otevření se sešli představitelé kultury, Slezského vojvodství, Těšínského okresu, místních samospráv. Slavnostní přestřižení pásky provedla starostka města Strumień paní Anna Grygierek, předseda městské rady Czeslaw Grenia a starosta města Petřvaldu Ing. Václav Holeček. Následoval hudební a taneční program, kde vystupovaly skupiny z Polska a z České republiky.


Duben 2009


Trwają prace budowlane w Parku Miejskim Strumieniu w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu”, złożonego w partnerstwie Gminy Strumień i Miasta Petřvald, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w maju br.

Wykonane są już następujące prace w ramach projektu:
1) wybrukowany został plac o wym. 32,4x21,0m z przeznaczeniem na scenę z elementów składanych montowanych na czas imprez parkowych,
2)szachownica z płyt chodnikowych 35x35cm, zlokalizowana centralnie na placu,
3)obrzeża placu oraz chodników z krawężnika ogrodowego,
4)osadzone są 3 stoliki do gry w szachy,
5)stół do gry w ping – ponga.

Ponadto zostaną ustawione ławki na czas imprez odbywających się na scenie, z konstrukcji stalowej z siedzeniami z łat drewnianych oraz zamontowane będą 4 latarnie parkowe.Březen 2009


Tak vypadalo staveniště pro vydláždění místa pro jeviště, vybudování venkovní šachovnice, ohraničení plochy a chodníků zahradním obrubníkem…