Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nevyvezené žluté nádoby na plast v lokalitě „Nová dědina“ budou vyvezeny v pondělí 27.9.2021.

Úřední den 27.9.2021 (pondělí) se přesouvá na 30.9.2021 (čtvrtek) s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.

 

Otevření stezky 2021

Slavnostní otevření  „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě”
 

Dne 29. července 2021 jsme se zúčastnili slavnostního otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” v polské Drogomysli, která byla vybudována v rámci společného projektu mezi našim městem a městem Strumień. Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu byly získané z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


Atraktivní stezka s lavičkami začíná mezi sídlem místního zámečku a fotbalovým hřištěm sportovního klubu "Blyskawica" a končí u rybníka ,,Podymacz“ v polské Drogomysli.  Vzniklé prostředí s velkým množstvím vysázených rostlin a květin vybízí k relaxaci či načerpání sil procházkou spojenou s krásnými výhledy. Důležité je, že turisté, kteří toto místo navštíví, budou moci nejen relaxovat, ale také se něco dozví o zajímavostech a historických objektech v okolí, stejně jako o turistických atraktivitách u nás v Petřvaldě, a to pomocí QR kódů, jež jsou na trase umístěny.


Slavnostního otevření stezky se zúčastnila Anna Grygierek, starostka Města Strumień, Czesław Greń, předseda městské rady ve Strumieńu, delegace z Města Petřvald v čele se starostou Ing. Jiřím Lukšou a další pozvaní hosté. Společně se slavnostním otevřením proběhla v prostorách zámečku v Drogomyslu přednáška o historii města Drogomysl, který byla doprovázena výstavou obrazů pod širým nebem připravenou odděleními Dílny pracovní terapie v Drogomyślu a Amatérské tvůrčí skupiny "Stream". Výstava představila památky a turistické atrakce obce Drogomyśl.


Otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” je jedním z přeshraničních setkání plánovaných projektem, jehož cílem je zvýšit turistickou atraktivitu polsko-českého přeshraničního území a přilákat do oblasti nové návštěvníky.  V rámci tohoto projektu se ještě uskuteční další společné akce (pochod nordic walking, polsko-české cyklistické závody, mezinárodní mládežnická sportovní soutěž – na polské straně a na české straně v Petřvaldu se bude uskuteční setkání s kulturou a pěší turistikou). 

V Petřvaldě dne 3. srpna 2021

Zpracovala: Bc. Eva Pavelek


Fotografie ze slavnostního otevření  „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření  „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření  „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření  „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření  „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření  „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021