Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání na Odboru výstavby a ŽP, na Odboru správním a ve Středisku údržby
 • Anketa k vyběru symbolu města Petřvaldu. Symbol  bude sloužit k prezentaci města a měl by vycházet z jeho charakteristických rysů. Hlasovat můžete na Symbol města Petřvaldu

Kulturní dům města Petřvald

Stav od 1.9.2018

Zásady pronájmu kulturního domu Petřvald

Zásadami pronájmu kulturního domu Petřvald, se upravuje postup při sjednávání krátkodobých nájmů prostor kulturního domu Petřvald, kdy účelem nájmu je pořádání veřejnosti přístupných či soukromých akcí v kulturním domě nájemcem.

I. Postup při sjednání nájmu

 1. Krátkodobý nájem vzniká na základě rezervačního formuláře, který  je oprávněn provést pověřený správce KD a následného podpisu závazné objednávky (příloha č.1., příloha č. 2.).
 2. Město Petřvald si vyhrazuje neakceptovat objednávku bez udání důvodu.
 3. Město Petřvald nepronajímá předmětné prostory za účelem pořádání předváděcích a prodejních akcí ( usnesení rady města č. 34/141 bod u), ze dne 7.3.2013).

II. Ceník služeb a nájemného

1) Výše nájemného je stanovena různě pro různé kategorie akcí. Pro účely stanovení výše nájemného jsou akce rozděleny do těchto kategorií:

 1.  Kategorie A: školení, schůze, přednášky, kulturní představení a akce pro veřejnost
 2. Kategorie B: plesy  
 3. Kategorie C: soukromé akce (svatby, narozeniny, apod. ) do 80 osob
 4. Kategorie D: taneční zábavy, diskotéky,  firemní večírky a jiné podobné akce +   soukromé oslavy (svatby, narozeniny, apod. ) nad 80 osob ve velkém sále + dalších prostorách KD

2)   Výše hodinového nájemného bez DPH pro jednotlivé prostory:

Kategorie akce:

Místnost

A

B

B

C

D

 

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

 

Sál s jevištěm

400

600

550

450

1000

Hod.sazba

Balkón

 

150

200

170

150

500

Hod.sazba

Bar s vybavením

150

500

200

150

1000

Hod.sazba

Malá banketka

150

150

150

150

500

Hod.sazba

Velká banketka

200

200

200

200

700

Hod.sazba

Sazba v případě nájmu celého KD

1050

1650

1220

1100

3500

Hod.sazba


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místnost

A

B

B

C

 

D

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

 

Šatna

100

100

100

100

Pevná sazba

samostatná sazba

Příprava prostor

150

150

150

150

Pevná sazba

samostatná sazba

Úklid prostor

500

500

500

500

Pevná sazba

samostatná sazba

Úklid banketek

200

200

200

200

Pevná sazba

samostatná sazba

Obsluha šatny

vlastní

1000

1000

1000

Pevná sazba

samostatná sazba

 

U pronájmu dle kategorie „D“ jsou k výši nájmu automaticky účtovány tyto poplatky:

 • požární hlídka                      120,- Kč/hod. (dle počtu účastníků 1-3 osoby)
 • šatna se šatnářem              200,- Kč/hod
 • příprava prostor                   200,- Kč/hod. přípravy

       (hodiny účtovány dle náročnosti přípravy)

 • úklid prostor                         2.000,- Kč (pevná sazba)
 • zvukař                                     200,- Kč/hod.
 • přítomnost správce KD      200,- Kč/hod.

 U akcí kategorie „D“ je hrazena záloha ve výši 50 % stanovené ceny nájemného  včetně částky za úklid prostor předem,  na základě vystavené faktury. Záloha  musí být uhrazena nejpozději 5 dnů před samotnou akcí.

Po ukončení akce je provedeno vyúčtování dle skutečnosti.

Sazby za pronájem vybavení a zařízení bez DPH  jsou stanoveny takto:

 • ubrus:                                                                     20,- Kč/1 ks
 • reflektory vč. obsluhy (i jen pronájem):         100,- Kč/hod.
 • zvuková aparatura vč.obsluhy :                       300,- Kč/hod.
 • dataprojektor + plátno:                                     200,- Kč/hod.
 • notebook:                                                             500,- Kč/hod.

1) K sazbám dle čl. 2, odst. 2) a 3) bude připočtena DPH ve výši dle aktuálního znění právních předpisů.

2) V případě, že nájemce užije služby ve větším rozsahu, než bylo patrno z objednávky, bude dopočteno nájemné v rámci vyúčtování nájmu.

4) Na základě žádosti nájemce lze ve výjimečných případech dohodnout cenu individuálně -  podléhá rozhodnutí rady města Petřvaldu.

III. Prominutí z nájemného

 1. Bezplatný pronájem je poskytován pro akce, které pořádají příspěvkové organizace města. Těmto organizacím je poskytováno rovněž zdarma vybavení.
 2. Politickým stranám a hnutím zastoupeným Zastupitelstvu města Petřvald je zdarma poskytován nájem banketek v rozsahu max. 2 hod. měsíčně. (usnesení rady města č. 25/124 bod w), ze dne 10.2.2016).
 3. Neziskovým organizacím působícím na území města Petřvald je cena za nájem i sazby za pronájem vybavení a zařízení účtována ve výši 50% platného ceníku.

IV. Formuláře

Rezervace kulturního domu
Závazná objednávka pronájmu Kulturního domu
Protokol o předání předmětu nájmu
Vyúčtování nájemného za akci

V případě zájmu o pronájem, kontaktujte, prosím, správce kulturního domu na níže uvedeném kontaktu.

V. Kontakt na správce kulturního domu

Zásady byly schváleny Radou města Petřvald dne 10.7.2018

 

Stav do 31.8.2018

Zásady pronájmu kulturního domu Petřvald

Zásadami pronájmu kulturního domu Petřvald, se upravuje postup při sjednávání krátkodobých nájmů prostor kulturního domu Petřvald, kdy účelem nájmu je pořádání veřejnosti přístupných či soukromých akcí v kulturním domě nájemcem.

I. Postup při sjednání nájmu

 1.  Krátkodobý nájem vzniká na základě rezervačního formuláře, který  je oprávněn provést pověřený správce KD a následného podpisu závazné objednávky (příloha č.1., příloha č. 2.).
 2. Město Petřvald si vyhrazuje neakceptovat objednávku bez udání důvodu.
 3. Město Petřvald nepronajímá předmětné prostory za účelem pořádání předváděcích a prodejních akcí ( usnesení rady města č. 34/141 bod u), ze dne 7.3.2013).

II. Ceník služeb a nájemného

1)    Výše nájemného je stanovena různě pro různé kategorie akcí. Pro účely stanovení výše nájemného jsou akce rozděleny do těchto kategorií:

 1.  Kategorie A: školení, schůze, přednášky, kulturní představení a akce pro veřejnost
 2.  Kategorie B: plesy, zábavy, diskotéky, večírky a jiné podobné akce
 3.  Kategorie C: soukromé akce (svatby, narozeniny, apod. )

2)   Výše hodinového nájemného bez DPH pro jednotlivé prostory:

Kategorie akce:

Místnost

A

B

B

C

 

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

Sál s jevištěm

400

550

520

450

Hod.sazba

Balkón

 

150

200

170

150

Hod.sazba

Bar s vybavením

150

200

150

150

Hod.sazba

Malá banketka

150

150

150

150

Hod.sazba

Velká banketka

200

200

200

200

Hod.sazba

Sazba v případě nájmu celého KD

1050

1300

1190

1100

Hod.sazba

 

Místnost

A

B

B

C

 

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

Šatna

100

100

100

100

Pevná sazba

Příprava prostor

150

150

150

150

Pevná sazba

Úklid prostor

500

500

500

500

Pevná sazba

Úklid banketek

200

200

200

200

Pevná sazba

 

Sazby za pronájem vybavení a zařízení bez DPH  jsou stanoveny takto:

 • ubrus:  18,--Kč/1 ks
 • reflektory vč. obsluhy: 50,--Kč/1 hod.
 • zvuková aparatura vč.obsluhy : 50,--Kč/1 hod.
 • dataprojektor + plátno: 50,--Kč/1 hod.

1)     K sazbám dle čl. 2, odst. 2) a 3) bude připočtena DPH ve výši dle aktuálního znění právních předpisů.

2)     V případě, že nájemce užije služby ve větším rozsahu, než bylo patrno z objednávky, bude dopočteno nájemné v rámci vyúčtování nájmu.

4)     Na základě žádosti nájemce lze ve výjimečných případech dohodnout cenu individuálně -  podléhá rozhodnutí rady města Petřvaldu.

III. Prominutí z nájemného

 1. Bezplatný pronájem je poskytován pro akce, které pořádají příspěvkové organizace města. Těmto organizacím je poskytováno rovněž zdarma vybavení.
 2. Politickým stranám a hnutím zastoupeným Zastupitelstvu města Petřvald je zdarma poskytován nájem banketek v rozsahu max. 2 hod. měsíčně. (usnesení rady města č. 25/124 bod w), ze dne 10.2.2016).
 3. Neziskovým organizacím působícím na území města Petřvald je cena za nájem i sazby za pronájem vybavení a zařízení účtována ve výši 50% platného ceníku.

IV. Formuláře

Rezervace kulturního domu
Závazná objednávka pronájmu Kulturního domu
Protokol o předání předmětu nájmu
Vyúčtování nájemného za akci

V případě zájmu o pronájem, kontaktujte, prosím, správce kulturního domu na níže uvedeném kontaktu.

V. Kontakt na správce kulturního domu

Adresa:

Kulturní 26
735 41 Petřvald

Informace: