Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Informace občanům v souvislosti se změnou četnosti svozů odpadu

Logo akce

Za účelem snížení nákladů na odpadové hospodářství se město rozhodlo v letošním roce snížit četnost svozu komunálního odpadu (1 x za 14 dní). Prozatím na zkoušku, a to v období květen - září. Za toto období bude provedena analýza ekonomického přínosu.

Sazba poplatku 840,- Kč/osobu/rok je stanovena Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.2/2021, kterou vydalo Zastupitelstvo města Petřvald na svém 22. zasedání dne 1.9.2021. K navýšení ceny dochází především z důvodu nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnost 1.1.2021. Tento nový zákon o odpadech navýšil sazbu poplatku za ukládání odpadů na skládku z dosavadních 500,- Kč/t na částku 900 Kč/t pro rok 2022. V dalších letech se tato částka dle zákona bude postupně navyšovat, a to tak razantně, že v roce 2029 to bude již 1850,- Kč/t. Dalším důvodem pro navýšení ceny poplatku je růst cen energií, pohonných hmot a růst mezd. V roce 2021 naše město vyprodukovalo 3600 t komunálního odpadu.

Za účelem snížení nákladů na odpadové hospodářství se město rozhodlo v letošním roce snížit četnost svozu komunálního odpadu (1 x za 14 dní). Prozatím na zkoušku, a to v období květen - září. Za toto období bude provedena analýza ekonomického přínosu a následně provedena opatření, o kterých budete včas informováni. Jsme přesvědčeni, že snížení četnosti svozu komunálního odpadu povede domácnosti k důkladnějšímu třídění. Cílem tohoto opatření je snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a tím předejít razantnímu zvyšování poplatku v následujícím období.   

Domácnosti s malými dětmi či osobami se zdravotní indispozicí, u nichž je nyní předpoklad větší produkce směsného komunálního odpadu ( pleny,…) a nesplňují podmínku pro přidělení druhé nádoby (min. 5 osob v jedné domácnosti), si mohou požádat s odůvodněním o přidělení další nádoby. Jednotlivé žádosti budou individuálně posouzeny.

Ing. Jiří Lukša, starosta

Datum vložení: 25. 4. 2022 21:08
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2022 21:12
Autor: Ing. Jiří Lukša