Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Odpady podnikatelé - cenový výměr na rok 2024

Logo

Cena za službu poskytovanou právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání

Cena za službu dle čl. 7 Obecně závazné vyhlášky města Petřvald č. 1/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Cena za službu poskytovanou právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným
k podnikání, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadu jako odpad
podobný komunálnímu odpadu a na základě písemné smlouvy s obcí využívají
obecní systém odpadového hospodářství zavedeného ve městě Petřvald, v následující výši:


komunální odpad:
2821,- Kč /1 rok/ 110 l (120 l) nádoba s četností svozu l x týdně
14618,- Kč /l rok/ 1100 l nádoba s četností svozu l x týdně


vytříděné odpady:
svoz plastové nádoby na vytříděné složky z komunálního odpadu /plast, sklo, papír/
662,- Kč /1 rok/ 110 l (120 l) nádoba s četností svozu 1 x měsíčně
1325,- Kč /1 rok/ 240 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně
3654,- Kč /1 rok/ 1100 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně

 

Cenový výměr vstupuje v platnost od 1. 1. 2024.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle
platných předpisů pro příslušné zdaňovací období.

 

 

 

Datum vložení: 12. 12. 2023 20:17
Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2023 20:20
Autor: Radana Gojová