Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Omezení obecného užívání části ulice Na Zaryjích

Logo akce

Z důvodu realizace stavby „Nový vodovodní řad v k.ú. Petřvald u Karviné“, dojde k omezení obecného užívání uzavírkou části slepé místní komunikace ul. Na Zaryjích v místě od křižovatky se silnicí III/4721 ul. Michálkovická po nemovitost s č.p. 1944.

Práce budou realizovány v termínu od 7.3.2022 do 20.3.2022 s tím, že samotné uzavření komunikace bude pouze po dobu nezbytně nutnou při výkopových a zásypových pracích, které bude provádět společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 451 93 665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava.

Během realizace této stavby vyzýváme řidiče a chodce o obezřetnost. 

Mapa se zakreslením uzavírky místní komunikace.

Datum vložení: 23. 2. 2022 21:01
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2022 21:06
Autor: Gabriela Kochová