Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Omezení obecného užívání části ulice ul. Vodárenská

Logo akce

Z důvodu realizace stavby „Petřvald, ul. Vodárenská, Šumbarská - výměna vodovodního řadu, 2. část“, dojde k omezení obecného užívání uzavírkou části místní komunikace III. třídy ul. Vodárenská.

Z důvodu realizace stavby „Petřvald, ul. Vodárenská, Šumbarská - výměna vodovodního řadu, 2. část“, dojde k omezení obecného užívání uzavírkou části místní komunikace III. třídy ul. Vodárenská na pozemku parc.č. 4231 v k.ú. Petřvald u Karviné, v místě od nemovitosti s č.p. 890 po křižovatku se silnicí III/4726 ul. Šumbarská u nemovitosti s č.p. 490 a zároveň k omezení obecného užívání místní komunikace IV. třídy chodníku na pozemku parc.č. 6396/98, 3879/15, 6396/48, 6396/46 v k.ú. Petřvald u Karviné, který je veden podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, a to z důvodu přepojení všech stávajících odbočení vodovodních řadů a stávajících vodovodních přípojek.

Práce budou realizovány v termínu od 10.3.2022 do 7.7.2022 s tím, že samotné uzavření komunikace bude pouze po dobu nezbytně nutnou při výkopových a zásypových pracích, které bude provádět společnost Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o., IČ 268 43 099, V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava

Během realizace této stavby vyzýváme řidiče a chodce o obezřetnost. 

Mapa uzavírky ulic

 

Datum vložení: 7. 3. 2022 22:09
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2022 22:12