Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Logo zprávy

Město Petřvald získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023“

Město Petřvald i v letošním roce získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023“, na základě které byla městu poskytnuta částka ve výši 300 000,- Kč určená na realizaci předloženého projektu „Petřvald – kulturní město 2023“. Tyto dotační prostředky slouží k obohacení kulturního života občanům Petřvaldu a okolních obcí.

Do projektu byly zahrnuty dvě nejvýznamnější kulturní akce města Petřvald, a to „Den tradic“ a „Petřvaldský otvírák“, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici.

Další akcí zahrnutou do projektu byl „Novoroční koncert“ pořádaný z kraje roku v památkově chráněné budově kostela sv. Jindřicha a poslední akcí z projektu je listopadová přehlídka amatérských divadelních souborů v kulturním domě pod názvem „Víkend s amatéry".

Rádi bychom touto cestou poděkovali Moravskoslezskému kraji za poskytnuté finanční prostředky, díky nímž je možné nadále udržovat kulturní tradice, které navíc můžeme nabídnout občanům všech věkových kategorií zcela zdarma a tím přispívat k rozvoji inspirativního kulturního prostředí.

Logo MSK

Datum vložení: 8. 11. 2023 7:37
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2023 7:41
Autor: Bc. Michal Janeček