Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nevyvezené žluté nádoby na plast v lokalitě „Nová dědina“ budou vyvezeny v pondělí 27.9.2021.

Úřední den 27.9.2021 (pondělí) se přesouvá na 30.9.2021 (čtvrtek) s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.

 

Údržba místních komunikací v zimním období 2017-2018

-

Údržba místních komunikací v zimním období 2017-2018

Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak zmírnilo závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v průběhu zimního období. Přesto se setkáváme se stížnostmi na automobily parkující na místních komunikacích (zejména v obytných zónách např. Marjánka, Holubova kolonie, Na Svahu, Finské domky a u panelových domů na ul. Březinské). Z těchto důvodů upozorňujeme řidiče motorových vozidel na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. k výše zmíněnému zákonu. Jedná se zejména o parkování vozidel na vozovkách, kde jsou vytvářeny překážky jak v silničním provozu, tak i při provádění zimní údržby místních komunikací (pluhování) a odvozu komunálního odpadu. Zároveň Vás upozorňujeme, že v případě neprůjezdnosti nebude na této místní komunikaci prováděna zimní údržba ani náhradní svoz odpadu.

Pro informaci uvádíme seznam pořadí důležitosti udržovaných komunikací pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací.

Operační plán odklízení sněhu z místních komunikací

I.pořadí důležitosti – údržba je provedena do 4 hodin od spadu sněhu  nebo  vytvoření náledí, a to na celé šířce vozovky:

ul. Bučinská, Ludvíkova, Závodní, Klimšova, Podlesní, Gen. Svobody, Školní, K Muzeu, Kulturní, J.Holuba, Modrá, Radvanická, část Rychvaldské.

II. pořadí důležitosti  - údržba je provedena do 12 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí a to na celé šířce vozovky:

jedná se o sběrné místní komunikace a ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do I. pořadí

V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a neschůdná, není údržba prováděna dle plánu zimní údržby, ale operativně dle povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích.

Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.

Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve městě Petřvald.                                                                                     

Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí

Datum vložení: 30. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 10. 2017 0:00
Autor: