Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Údržba místních komunikací v zimním období 2023-2024

Logo

Jako každoročně informujeme občany o provádění zimní údržby na komunikacích ve městě Petřvald

Zimní údržbu místních komunikací bude zajišťovat společnost AWT Rekultivace a.s., IČ 476 76 175. Na silnicích ul. Ostravská, ul. Michálkovická, ul. Rychvaldská, ul. Šenovská a ul. Šumbarská, zabezpečují zimní údržbu správci těchto komunikací. 
Údržba komunikací bude probíhat ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Komunikace jsou rozděleny do dvou pořadí podle důležitosti. 
I.pořadí důležitosti – údržba je provedena do 4 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí, a to na celé šířce vozovky. Jedná se o části komunikací ul. Radvanická, ul. Bučinská, ul. Ludvíkova, ul. Modrá, ul. Josefa Holuba, ul. Klimšova, ul. Podlesní, ul. V Zimném dole, ul. Gen. Svobody, ul. Školní, ul. K Muzeu, ul. Kulturní a část ul. Rychvaldské. 
II. pořadí důležitosti  - údržba je provedena do 12 hodin od spadu sněhu nebo vytvoření náledí a to na celé šířce vozovky. Jedná se o sběrné místní komunikace a ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do I. pořadí.
Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak zmírnilo závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v průběhu zimního období. Přesto se setkáváme se stížnostmi na automobily parkující na místních komunikacích, kde jsou vytvářeny překážky jak v silničním provozu, tak i při provádění zimní údržby místních komunikací (pluhování) a odvozu komunálního odpadu. Z těchto důvodů upozorňujeme řidiče motorových vozidel na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. V případě neprůjezdnosti nebude na předmětné místní komunikaci prováděna zimní údržba ani náhradní svoz odpadu.
Současně žádáme vlastníky nemovitostí o provedení ořezu dřevin, které zasahují do průjezdního profilu komunikace. 
V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a neschůdná, není údržba prováděna dle plánu zimní údržby, ale operativně dle povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích. Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem. 
Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve městě Petřvald.


Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
 

Datum vložení: 25. 10. 2023 20:22
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2023 8:08
Autor: Gabriela Kochová

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:15
DNES:625
TÝDEN:5520
CELKEM:2512275