Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Upozornění na omezení dopravy ve městě

Logo

Probíhající dopravní stavby na území města

V termínu do 31.8.2023 bude realizována oprava částí místních komunikací ul. Ve Finských, ul. Okrajová II., ul. Školní II., ul. Nová, ul. Nad Doly. 

Mapa dopravního omezení

V termínu do 31.8.2023 s tím, že vlastní práce budou provedeny ve lhůtě 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích bude realizována společností PROFIZA s.r.o. , IČ 292 44 935, stavba města Petřvald pod názvem „Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald“, a to v úseku od křižovatky s ul. Na Svahu po sjezd na zpevněnou plochu k nemovitostem s č.p. 2263 – 2268. 

Mapa dopravního omezení

Výše uvedené stavby budou označeny dopravním zařízením společně s dopravním značením pro odklonění dopravy a zamezení vstupu chodců do staveniště s tím, že vlastníci přilehlých nemovitosti budou o omezení přístupu a příjezdu informováni danou realizační firmou v dostatečném předstihu.
Děkujeme všem za pochopení a zároveň Vás všechny žádáme o trpělivost a shovívavost. Během realizace těchto staveb vyzýváme řidiče o dodržování snížené rychlosti a chodce o obezřetnost.   

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města 


 

 

 

 

Datum vložení: 4. 4. 2023 19:30
Datum poslední aktualizace: 4. 4. 2023 19:32
Autor: Gabriela Kochová