Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Záměr Slezské diakonie zřídit na území našeho města sociálně terapeutickou pobytovou službu

-

Vážení spoluobčané,

před čtrnácti dny na zasedání rady města jsem byl poprvé informován o záměru Slezské diakonie zřídit na území našeho města sociálně terapeutickou pobytovou službu se sídlem U Kovárny č. p. 597.  S vedením města jsme ihned začali zjišťovat potřebné informace o této sociální službě. Následující týden jsme měli schůzku se zástupci Slezské diakonie. Oslovili jsme starosty města Kyjov, obcí Mukařov a Smetanova Lhota, na jejichž území je již tato služba zavedena, abychom zjistili jejich zkušenosti. Svolali jsme pracovní schůzku zastupitelů města se zástupci Slezské diakonie a Krajského úřadu – oddělení rozvoje sociálních služeb. Ověřovali jsme na úřadech soulad této činnosti s územním plánem města. Dříve než jsme k danému tématu mohli zjistit všechny potřebné informace, které Vám nyní níže poskytujeme v oficiálním vyjádření Slezské diakonie , jste někteří z vás dostali do rukou tiskovinu  NE!!! Ubytovně pro „vyléčené“ narkomany v Petřvaldu!!! A následně se k vám možná dostala k podpisu petice proti vzniku této sociální služby. Myslím si, že určitě všichni nemáte všechny potřebné informace ke zmiňovanému projektu, které Vám měla poskytnout Slezská diakonie, město Petřvald a autor citovaného dokumentu nebo iniciátor petice. Na základě závěrů včerejší pracovní schůzky zastupitelů města je na úterý  6.2.2018 v 16 hod. v kulturním domě svolána schůzka pozvaných občanů bydlících v blízkém okolí předmětného objektu č. p. 597, na které budou všichni zúčastnění s tímto projektem seznámeni. Pro informování široké veřejnosti bude z této schůzky pořízen videozáznam, který bude umístěn na webových stránkách města.

K zamýšlenému záměru Slezské diakonie vám zasílám jejich oficiální stanovisko.

Ing. Jiří Lukša, starosta

 

Datum vložení: 31. 1. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2021 2:38
Autor: