Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondy



Digitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 246
TÝDEN: 2404
CELKEM: 1714408

Obsah

 

 


 Kanalizace Patřvald Podlesí

(aktualizace k 13.3.2020)

Jak jsme Váš již informovali dne 31.8.2019 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí. Následně město Petřvald vyhlásilo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele. Stavební povolení v právní moci by pak mělo být předáno do 31.12.2020. V rámci územního řízení a po doplnění na základě žádostí občanů bude vybudováno 331 ks odbočení pro napojení stávajících nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.

Od doby vzniku dokumentace pro územní řízení byly postaveny další nové rodinné domy (RD), jsou plánovány novostavby RD nebo některé domy se nacházejí v místech, kde tato odbočení nebyla navržena. Pokud jste nenašli svou nemovitost v přiloženém seznamu RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, a máte o kanalizační napojení zájem, žádáme Vás, aby jste v termínu do 30.4.2020 podali žádost o vybudování kanalizačního odbočení, případně pro zodpovězení dotazů týkající se budoucí kanalizace, kontaktovali pracovnici odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald p. Marcelu Šopovou. Můžete tak učinit tel. 596 542 915, 601 564 865, e-mailem

sopova@petrvald-mesto.cz nebo osobně v kancl. č. 203, a to v pondělí a středu od 7,00 do 16,30 hod., nebo po předchozí telefonické domluvě v úterý a čtvrtek od 7,00 do 14,30 hod., nebo pátek od 7,00 do 13,00 hod. Doporučujeme však občanům, aby, pokud nemusejí, na úřad z preventivních důvodů nechodili.

Pokud to bude technicky možné, budou nová odbočení řešena v rámci dalšího stupně projektování.

Seznam RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, ke kterým má být vybudováno kanalizační odbočení pro napojení na splaškovou kanalizaci:

Seznam RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, ke kterým má být vybudováno kanalizační odbočení pro napojení na splaškovou kanalizaci

 

 

Marcela Šopová, referent OVaŽP

 


 Co patří do kanalizace, a co ne? Buďme ohleduplní k životnímu prostředí i vlastní peněžence

Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava dotéká stále více látek, které do odpadních vod nepatří. Způsobují provozní problémy, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí

Ostrava, 9. 11. 2015 – V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, v kanalizaci ale často končí předměty a látky, které tam rozhodně nepatří. Ty mohou poškozovat potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžují životní prostředí a působí technické problémy při odkanalizování a čištění odpadních vod. Objem nevhodných látek ve vodě, která přichází do čistíren společnosti SmVaK, se zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů na životní prostředí komplikuje a prodražuje proces odkanalizování a čištění.

„Málokdo si při vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu způsobují oleje a tuky, které do něj po použití běžně vyléváme. Tukové částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poškozují a ucpávají kanalizační čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do speciálních kontejnerů nebo do sběrných dvorů,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Použité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít upotřebení při výrobě energie, jako paliva nebo například při výrobě kosmetiky.

Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí zachycují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají k úklidu. Jen tím přispíváme k jejímu možnému ucpání.

Spláchnutím do WC bychom se také neměli zbavovat potravin a zbytků jídla. Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně přemnožovat.

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel, zbytků barev apod. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii.

„Může se to zdát triviální, ale z našeho pohledu jde opravdu o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na naši provozní činnost. Látky, které do odpadu nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují, což má ve svém důsledku dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadních vod (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s celkovou délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na síť je připojeno více než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den, což odpovídá zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 2014 bylo odkanalizováno téměř 28 milionů m3 odpadních vod.

Co do kanalizace nepatří:

  •  Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích
  •  Pevné předměty
  •  Zbytky potravin (biologický odpad)
  •  Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…)
  •  Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.)
  •  Léky (patří zpět do lékárny)

 

Kontakty:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz

www.smvak.cz

Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí, Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Tel. 596 542 915, 601 564 865, e-mail sopova@petrvald-mesto.cz,             podatelna@petrvald-mesto.cz

www.petrvald-mesto.cz

 


 

 Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Březinská

V termínu od 1.6. do 1.9.2020 bude omezen provoz na ul. Březinské v oblasti bytových domů, a to z důvodu výměny vodovodního řadu. Okolní nemovitosti budou v dostatečném předstihu informovány realizační firmou TALPA-RPF, s.r.o., o způsobu přístupu a příjezdu k nemovitostem.