Volná místa na kurz malování v SKS Petřvald - info na tel. 596 542 951

Nabídka pracovního místa - Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Petřvaldě

Pozvánka na setkání vedení města s občany, Kulturní dům, 22.1.2020 od 16:00 hodin

 

Dočasné uzavření víceúčelového hřiště u ZŠ na ulici Školní.

Seznam služeb na území našeho města - Nový bezplatný projekt pro naše občany i firmy -

 

Nemocnice v Orlové neskončila ...

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 748
TÝDEN: 5058
CELKEM: 1501893

Obsah

 

 


 Kanalizace Patřvald Podlesí

(aktualizace k 15.1.2020)

Dne 31.8.2019 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí. Následně město Petřvald vyhlásilo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele. Stavební povolení v právní moci by pak mělo být předáno do 31.12.2020. V rámci územního řízení je počítáno s 308 ks odbočení pro napojení stávajících nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.

Od doby vzniku dokumentace pro územní řízení byly postaveny nové rodinné domy (RD), jsou plánovány novostavby RD nebo některé domy se nacházejí v místech, kde tato odbočení nebyla navržena. Pokud jste nenašli svou nemovitost v přiloženém seznamu RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, a máte o kanalizační napojení zájem, případně potřebujete zodpovědět dotazy týkající se budoucí kanalizace, žádáme Vás, aby jste kontaktovali pracovnici odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald p. Marcelu Šopovou. Můžete tak učinit tel. 596 542 915, 601 564 865, e-mailem sopova@petrvald-mesto.cz na přiložené žádosti nebo osobně v kancl. č. 203, a to každý pracovní den pondělí a středa od 7,00 do 16,30 hod., úterý a čtvrtek od 7:00 do 14:30 hod., nebo pátek od 7:00 do 13:00 hod., nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Pokud to bude technicky možné, budou nová odbočení řešena v rámci dalšího stupně projektování.

Seznam RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, ke kterým má být vybudováno kanalizační odbočení pro napojení na splaškovou kanalizaci:

Seznam RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, ke kterým má být vybudováno kanalizační odbočení pro napojení na splaškovou kanalizaci

 

 

Marcela Šopová, referent OVaŽP

 


 Co patří do kanalizace, a co ne? Buďme ohleduplní k životnímu prostředí i vlastní peněžence

Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava dotéká stále více látek, které do odpadních vod nepatří. Způsobují provozní problémy, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí

Ostrava, 9. 11. 2015 – V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, v kanalizaci ale často končí předměty a látky, které tam rozhodně nepatří. Ty mohou poškozovat potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžují životní prostředí a působí technické problémy při odkanalizování a čištění odpadních vod. Objem nevhodných látek ve vodě, která přichází do čistíren společnosti SmVaK, se zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů na životní prostředí komplikuje a prodražuje proces odkanalizování a čištění.

„Málokdo si při vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu způsobují oleje a tuky, které do něj po použití běžně vyléváme. Tukové částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poškozují a ucpávají kanalizační čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do speciálních kontejnerů nebo do sběrných dvorů,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Použité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít upotřebení při výrobě energie, jako paliva nebo například při výrobě kosmetiky.

Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí zachycují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají k úklidu. Jen tím přispíváme k jejímu možnému ucpání.

Spláchnutím do WC bychom se také neměli zbavovat potravin a zbytků jídla. Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně přemnožovat.

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel, zbytků barev apod. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii.

„Může se to zdát triviální, ale z našeho pohledu jde opravdu o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na naši provozní činnost. Látky, které do odpadu nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují, což má ve svém důsledku dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadních vod (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s celkovou délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na síť je připojeno více než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den, což odpovídá zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 2014 bylo odkanalizováno téměř 28 milionů m3 odpadních vod.

Co do kanalizace nepatří:

  •  Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích
  •  Pevné předměty
  •  Zbytky potravin (biologický odpad)
  •  Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…)
  •  Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.)
  •  Léky (patří zpět do lékárny)

 

Kontakty:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz

www.smvak.cz

Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí, Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Tel. 596 542 915, 601 564 865, e-mail sopova@petrvald-mesto.cz,             podatelna@petrvald-mesto.cz

www.petrvald-mesto.cz