Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Zasedání Zastupitelstva Města Petřvaldu dne 23.6.2021

Kdy: 23. 6. 2021 16:00

Kde: Kulturní dům

Znak města Petřvald

Zasedání Zastupitelstva Města Petřvaldu se bude konat dne 23.6.2021 v Kulturním domě Petřvald od 16:00 hodin.

Typ akce: ostatní (akce pro celou rodinu)

PROGRAM:

 1. Kontrola usnesení
 2. Rozpočtové opatření
 3. Pozemky
 4. Závěrečný účet „Svazku měst a obcí okresu Karviná“ za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Svazek měst a obcí okresu Karviná“ za rok 2020
 5. Návrh názvů nových ulic v Petřvaldě
 6. Změna Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
 7. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
 8. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
 9. Způsob financování projektu „Revitalizace školní jídelny a družiny, ZŠ Školní 246, Petřvald“
 10. Schválení smlouvy o úvěru na výstavbu „Kanalizace Podlesí - I. Etapa“
 11. Různé
 12. Informace
 13. Diskuze

Další informace

Adresa místa konání

Kulturní dům, Petřvald

Organizátor

Neuvedeno
Datum vložení: 16. 6. 2021 14:33
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2021 14:37