Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

  Od 1.7.2021 bude v našem městě zahájen nový systém svozu odpadů  

Informace pro současné i budoucí majitele a chovatele pejsků  (... a nejen pro ně)

V podmenu této stránky  (vlevo) naleznete odkazy na řadu potřebných informací a rovněž odkazy i fotogalerie pejsků, ketré jsou nyní v péči útulku a dočasných psích domovů.

Platné obecně závazné vyhlášyk týkající se chovů psů na území města

Informace pro chovatele psů

Dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění je chovatelem dle § 3 odst. 1 písm. a) každý, kdo zvíře vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o něj starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.


Chovatel je povinen mimo jiné:

 • a) Zabezpečit, aby zvíře neohrožovalo život, zdraví a majetek osob.
   
 • b) Zabezpečit, aby zvíře neobtěžovalo jiné osoby nadměrným hlukem, hlukem ve stanovených hodinách nočního klidu, nadměrným zápachem a pronikáním na území a do prostor jiných osob.


Chov zvířat (psů) je dále vymezen Občanským zákoníkem (§3, §124, §127) i dalšími speciálními právními předpisy (výše uvedený veterinární zákon, zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění). Ve městě Petřvald upravuje pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostoru pro volné pobíhání psů obecně závazná vyhláška č. 3/2006.

V poslední době se často stává, že občané, kteří naleznou na volném prostranství psa bez majitele, ihned volají Policii České republiky nebo pracovníky Městského úřadu, aby byl pes odchycen, a mnohdy si neuvědomí, že pes (často štěně) si často najde cestu domů sám. Pokud však nemá identifikační známku nebo čip a odveze ho odchytová služba, je mu tím návrat domů značně ztížen, pokud jej majitel nevyhledá sám v útulku. V případě, že se jedná o velkého psa, o psa, který se jeví jako nebezpečný či agresívní, o psa, který by mohl ohrozit život, zdraví či majetek je ovšem rychlý odchyt na místě.

Velkým problémem, se kterým se potýká nejen naše město, ale většina měst v České republice je umisťování psů do útulků, neboť ty jsou pernamentně přeplněné a nové psy nemohou přijímat.
 

 • Důrazně proto žádáme chovatele, aby své psy zabezpečili proti útěku.
 • Doporučujeme také opatřit psa obojkem a evidenční známkou pro rychlou identifikaci majitele v případě zatoulání.


Informace o odchycených psech je možno získat na tel. číslech:

Mirpal, s.r.o. v Dětmarovicích

Psí útulek v Karviné

 • tel: 602 931 493, 724 109 481
 • Kontakt: Jan Tihelka a Bc. Jarmila Tihelková DiS,
  Mickiewiczova 2014 / 84, 733 01 Karviná - Hranice
 • http://www.psi-hotel.com

Psí útulek v Třebovicích

 • tel: 596 967 288

 

 • Informace o odchycených psech získáte i na Městském úřadě v kanc. č. 209 nebo na tel. čísle 596 542 913 (Dana Szotkowská).
 • Odchycené psy je možno si také vzít do opatrovnictví.


Dalším nešvarem, který se také v našem městě rozmáhá, jsou výkaly psů na veřejných prostranstvích. Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou vydalo zastupitelstvo města Petřvald s účinností od 15.6.2006, mimo jiné ve čl. 5 odst. 4) zakazuje poškozovat a znečišťovat veřejnou zeleň, přičemž znečišťváním se rozumí každá činnost, která narušuje čistotu, pořádek a dobrý vzhled veřejného prostranství, zejména ponecháváním a odhazováním jakýchkoliv předmětů a také ponecháváním exkrementů způsobených domácími či hospodářskými zvířaty.

Povinností osob, je dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky, při užívání veřejné zeleně zachovávat čistotu a pořádek a vyvarovat se všeho, co by vedlo k jejímu poškození. Kdo ji znečistí nebo poškodí, je povinen ji uvést do řádného stavu.
[Psí útulek v Dětmarovicích]
Porušení povinností stanovených výše uvedených obecně závazných vyhlášek lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.

Přehled a úplné znění platných obecně závazných vyhlášek vydaných zastupitelstvem města Petřvald lze najít na internetových stránkách města.


Zrekonstruovaný psí útulek v Dětmarovicích


Szotkowská Dana, odbor výstavby a ŽP

 

Poplatková povinnost pro chovatele psů

Každý chovatel je také povinen podle §2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a čl. 4 OZV Města Petřvald č. 3/2003 oznámit finančnímu odboru do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Informace na tel. 596 542 925 u Radany Gojové, referentky finančního odboru Městského úřadu Petřvald.

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2
1
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 418
TÝDEN: 890
CELKEM: 1794564