Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 134
TÝDEN: 1738
CELKEM: 1700857

Obsah

Aktivní Jasienice

 

 

Dne 7. června 2013 se v areálu Sportovního, kulturního a rekreačního komplexu v Jasienici uskutečnila akce s názvem „Aktivní Jasienice“. Uskutečnily se 3 aktivity – otevření skateparku s ukázkou jízdy na skateboardu a workshopem, turnaj v kopané žáků a turnaj ve stolním tenise o Pohár starosty Jasienice.
Slavnostního otevření skateparku se zúčastnili představitelé obcí Petřvaldu, Strumienie a starosta obce Jasienica Janusz Pierzyna. Skatepark v Jasienici byl vybudován v rámci projektu „Kulturní pohraničí – modernizace kulturní a sportovní infrastruktury v Petřvaldě, v Strumieni a Jasienici“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Šlask Cieszyński a státního rozpočtu PR.
Výdaje na tuto investici určenou dětem a mládeži dosáhly 175 tis. PLN.
Po symbolickém přestřižení pásky mohli diváci obdivovat ukázku jízdy na skateboardu v podání profesionálů ze sportovního oddílu GREEN z Katovic.
Současně se na hřišti konal fotbalový zápas žáků, kterého se účastnili mladí hráči z České republiky a jasienického LKS Drzewiarz. Tento přátelský zápas skončil spravedlivou remízou. Jinak to bylo v turnaji ve stolním tenise. Tady byli bezkonkurenční účastníci z Petřvaldu, kteří se umístili na prvních místech ve dvou ze tří věkových kategoriích. Byli to sourozenci Rostislav a Ladislav Kupcovi. V kategorii nejmladších žáků triumfoval reprezentant Jasienice Michal Gawlas.
Fotbalový zápas i turnaj ve stolním tenise byly realizovány v rámci projektu „Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní a sportovní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě“ (spolufinancován jak uvedeno výše).
Z prostředků projektu bylo také pořízeno vybavení multifunkčního objektu „Drzewiarz“ , kde má také sídlo Městské kulturní středisko v Jasienici.