Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 124
TÝDEN: 1728
CELKEM: 1700847

Obsah

 

Logo EU - projekty spolufinacované Evropskou unií

Projekt: „Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnic I/59, k.ú. Petřvald – úsek č.1 “ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se kolem silnice I. třídy

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a dostupnost všem skupinám obyvatel s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukci bude zajištěn bezpečný pohyb chodců s respektováním požadavků pro osoby tělesně postižené, kteří se budou dopravovat do zájmových bodů v centru města. Zastávky MHD budou vybaveny hmatovými úpravami usnadňující pohyb osob se zrakovým postižením. Cílem je zabezpečení kvalitní infrastruktury podél silnice I/59 s přizpůsobením osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Na úseku rekonstruovaného chodníku se nachází autobusové zastávky, které spojují centrum města, ve kterém se nachází většina služeb pro obyvatele.

Logo EU - projekty spolufinacované Evropskou unií

Projekt: „Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnic I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 3 “ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se kolem silnice I. třídy

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a dostupnost všem skupinám obyvatel s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukci bude zajištěn bezpečný pohyb chodců s respektováním požadavků pro osoby tělesně postižené, kteří se budou dopravovat do zájmových bodů v centru města. Zastávky MHD budou vybaveny hmatovými úpravami usnadňující pohyb osob se zrakovým postižením. Cílem je zabezpečení kvalitní infrastruktury podél silnice I/59 s přizpůsobením osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Na úseku rekonstruovaného chodníku se nachází autobusové zastávky, které spojují centrum města, ve kterém se nachází většina služeb pro obyvatele.

 

 

 

Prokekt podpořený z Evropské únie

Prokekt podpořený z Evropské únie