Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 293
TÝDEN: 1536
CELKEM: 1697014

Obsah

 


„Poznejme se navzájem“

V rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 podalo město Petřvald spolu s partnerským městem Strumień projektovou žádost s názvem Poznejme se navzájem. V rámci tohoto projektu byla vydána publikace o kulturních památkách obou měst s texty v českém, polském a anglickém jazyce, byla zakoupena videokamera a rovněž byla vydána pohlednice s vybranými památkami. Město Petřvald spolu s partnerskou obcí Strumień vydalo publikaci s názvem Památky obce Strumień a města Petřvald v rámci projektu „Poznejme se navzájem“. Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Při této příležitosti se dne 25.1.2010 uskutečnilo v Kulturním domě v Petřvaldě slavnostní setkání. Podrobné Informace najdete zde.

Publikace Památky obce Strumień a města Petřvaldu - PDF verze v českém jazyce
Publikace Památky obce Strumień a města Petřvaldu - PDF verze v polském jazyce