Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 124
TÝDEN: 1728
CELKEM: 1700847

Obsah

Projekt „Radnice Petřvald“ s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314 je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko 

 Projekt „Radnice Petřvald“ s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314, spolufinancovaný z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, si bere za cíl postavit novou radniční budovu, která bude vyhovovat technickým parametrům, vytvoří odpovídající zázemí pro občany i úředníky a bude důstojně reprezentovat město Petřvald. Celkem je objekt navržen pro 24 úředníků a bude sestávat ze čtyř pater (z toho jedné technické) a dvou střešních teras. Nová budova radnice bude splňovat požadavky na bezbariérovost městského úřadu včetně bezbariérové obřadní síně a parkovacího stání pro imobilní občany města. Součástí projektu je vybudování přilehlého parkoviště a malého náměstí, které bude sloužit jako místo pro setkávání občanů a kulturní akce, a společně s radnicí budou tvořit dominantu města. Počítá se také s vybudováním kvalitního venkovního osvětlení a úpravou zeleně v okolí radnice. Projekt tak rozšíří občanskou vybavenost města a přispěje ke zkvalitnění života občanů ve městě.
S ohledem na výši dotace, která byla městu na výstavbu radnice přidělena, tj. 16 710 849,90 Kč, a k celkové předpokládané výši investice cca 49 mil. Kč, je zřejmé, že je nutné dofinancovat zbývající část z finančních prostředků města Petřvald.

 Více o projektu naleznete zde