Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 134
TÝDEN: 1738
CELKEM: 1700857

Obsah

Logo Evropská únie Evropský fond pro regionální rozvoj. Euroregion Těšínské Slezsko.Projekt Skřítci na hranici

Projekt Skřítci na hranici realizovaný městem Jasienica a partnerským městem Petřvald je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu Polské republiky v rámci Fondu mikroprojektu Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Cílem projektu je vytvoření podmínek k rozvoji spolupráce mezi nejmladšími členy příhraniční společnosti, a to díky nabídce, která je osloví. Za účelem realizace tohoto cíle byla vytvořena Přeshraniční aktivní zóna Skřítka, která bude místem setkání pro děti. Aktivity projektu přispějí k budování vztahů a kulturní identity a především k zlepšení sousedských vztahů, zvýšení úrovně spolupráce a integrace nejmladších členů přeshraniční společnosti.

V rámci projektu vznikla přeshraniční rekreační zóna pro nejmladší obyvatelé polského a českého pohraničí, která zpočátku bude zastřešovat jedna menší zóna Skřítčí koutek v Mazańcowicích (plánuje se rozšířit zónu o další rekreační místa v oblasti partnerských obcí). Aktivity projektu jsou zaměřeny na vytvoření společné rekreační nabídky, jejíž zavedení bude základem pro rozvoj spolupráce a integrace nejmladších obyvatel pohraničí. K aktivitám patří:

  1. Vytvoření společné rekreační nabídky v rámci Přeshraniční aktivní zóny Skřítků. Plánuje se výstavba hřiště u školního a předškolního komplexu v Mazańcowicích –Skřítčí Koutek,
  2. Organizace události Rodinný piknik v Mazańcowicích. V rámci události děti z Petřvaldu a Mazańcowic spolu s rodiči připraví během venkovního workshopu pikniková jídla, následně se bude konat piknik, během něhož se předpokládají mnohé dovednostní soutěže, soutěž znalosti polštiny a češtiny a hry v nově otevřeném objektu.

 

červen 2019