Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Stav staveniště dne 29.8.2014

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 291
TÝDEN: 1534
CELKEM: 1697012

Obsah

Logo

„Společně tvoříme budoucnost” -  další realizovaný přeshraniční projekt (2018)

 Město Jasienice ve spolupráci s městem Petřvald zrealizovalo další přeshraniční projekt financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu státu v rámci Fondu mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

V centru města Jasienice, u objektu Úřadu města Jasienice (v bezprostředním sousedství silničního uzlu spojujícícho okresní silnice s přeshraniční rychlostní komunikaci S52) se nachází donedávna nevyužitý terén, na kterém se město Jasienoca rozhodlo vybudovat místo věnované přeshraniční spolupráci, partnerství měst Jasienice, Petřvaldu, Orlové a Oravské Jasienice a Euroregionu Těšínské Slezsko.

Na tomto místě ještě nedávno rostly náletové dřeviny, které byly odstraněny a terén byl upraven.

Byly odstraněny staré chodníky, obnovily se lavičky, umístila se fontána a osvětlení. Díky realizaci tohoto projektu vzniklo v centru města Jasienice aktraktivní místo pro odpočinek občanů města, chodců, cyklistů i turistů.

Slavnostního otevření nového parku se zúčastnili i zástupci města Petřvaldu.