Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 295
TÝDEN: 1538
CELKEM: 1697016

Obsah

Zapojení města Petřvald do projektu Svazu měst a obcí "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci územní správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

V loňském roce byl v ČR spuštěn Projekt meziobecní spolupráce (přesný název: „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“), jehož nositelem je Svaz měst a obcí. V Moravskoslezském kraji se z 22 obcí s rozšířenou působností zapojilo do tohoto projektu plných dvacet. Město Petřvald se projektu taktéž účastní v rámci meziobecní spolupráce správního obvodu ORP Orlová.
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR zejména v oblastech samostatné působností obcí, zkvalitnit veřejné služby a získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj.
Projekt je financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.
Dle metodické podpory ze strany Svazu měst a obcí ČR s podporou motivujících starostů p. Skálové, dr. Kuči a p. ing. Szyroké a za spolupráce zaměstnanců jednotlivých městských odborů zpracovává realizační tým projektu strategické dokumenty za území ORP Orlová v oblasti školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství. V současné době se připravuje 1. oficiální setkání starostů, na kterém se představitelé obcí dohodnou na společném volitelném tématu meziobecní spolupráce a budou seznámeni s dosavadním průběhem realizace projektu.
V rámci projektu se realizační tým zabývá rovněž rozvojem aglomerace se zaměřením na dopravu.
Projekt končí v červnu 2015. Ucelený strategický dokument zahrnující celé území ORP Orlová pomůže rozvoji jednotlivých obcí a k využití finančních prostředků z fondů EU.

(Realizační tým ORP Orlová tvoří: J. Pilariková, L. Sztwiertniová, P. Ožanová)

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci územní správních obvodů obcí s rozšířenou působností ( číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)