Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 56
TÝDEN: 1331
CELKEM: 1739259

Obsah

Informace ke slavnostním obřadům

Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá v obřadní síni slavnostní obřady – vítání občánků, jubilejní svatby a setkání s jubilanty.

 

Vítání občánků – slavnostní zápis

 • vítání občánků je určeno všem novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Petřvaldě
 • pro každé dítě je uspořádán samostatný obřad
 • děti jsou vítány zástupci města
 • délka obřadu je cca 20 minut
 • v obřadní síni máme pro dítě připravenou postýlku
 • spolu s rodiči se mohou slavnostního vítání zúčastnit i další příbuzní vítaných dětí
 • během obřadu je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznamy

 

V případě zájmu o zveřejnění údaje o narození dítěte v Petřvaldských novinách je nutno podepsat na matrice MěÚ Petřvald  souhlas se zpracováním osobních údajů (nutno předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti jednoho z rodičů).

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vítání občánků

Vítání občánků Vítání občánků Vítání občánků Vítání občánků

Fotografie ze slavnostního vítání občánků v roce 2020

Setkání jubilantů

Jednou za čtvrt roku probíhá v obřadní síni slavnostní setkání jubilantů, kteří oslavili 80, 85, 90, 95 a více let. V případě, že se oslavenec ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, můžete si dohodnout na matrice návštěvu doma.

Aktuální pozvánka k setkání jubilantů v obřadní síni
Fotografie ze slavnostního setkání jubilantů dne 26.9.2020
Fotografie z gratulací v místě bydliště

Jubilejní svatby

Manželské páry, které slaví jubileum svatby, mohou symbolicky obnovit svůj manželský slib a říct si znovu své „Ano“.

Ceremoniály k výročí svateb jako např.

 • stříbrná svatba
25. výročí
 • zlatá svatba
50. výročí
 • smaragdová svatba
55. výročí
 • diamantová svatba
60. výročí
 • kamenná svatba
65. výročí

 

probíhají v obřadní síni ve stejném stylu jako svatební obřady, přesto že se jedná o symbolické slavnostní obřady.

Fotografie ze slavnostních jubilejních svadeb

Všeobecné informace

Výše uvedené slavnostní obřady se konají  obřadní síni v budově radnice Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald.

Kapacita obřadní síně je cca 55 míst, z toho 43 míst k sezení.

Na radnici zajišťujeme zdarma hudební doprovod (klavír, housle a zpěv), přednes a přípitek (přípitek u slavnostního setkání jubilantů a jubilejních svateb).

Další služby jako např. fotograf, videozáznam si zajišťují občané sami na své náklady.

Konkrétní termín slavnostního obřadu je nutno dopředu dohodnout na matrice.

Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu anebo mají zájem o vítání občánků. 

Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petrvald-mesto.cz

Těšíme se na setkání s vámi.