Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání na Odboru výstavby a ŽP, na Odboru správním a ve Středisku údržby
 • Anketa k vyběru symbolu města Petřvaldu. Symbol  bude sloužit k prezentaci města a měl by vycházet z jeho charakteristických rysů. Hlasovat můžete na Symbol města Petřvaldu

Taxík Maxík

Občané města Petřvaldu mohou od ledna 2021 využívat službu „Taxík Maxík“

Občané města Petřvaldu mohou od ledna 2021 využívat službu „Taxík Maxík“.  Tato služba představuje zvýhodněné přepravní služby určené pro seniory starší 65 let nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P včetně jedné osoby jako doprovod.

Senior doprava – Taxík Maxík

Službu si klient může objednat na tel. čísle 607 752 550 každý pracovní den v době od 7:00 do 15:00 hodin vždy 24 hodin před plánovaným přistavením automobilu na určené místo. V rámci této objednávky bude nutné uvést:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • informaci, zda je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P
 • den a hodinu, kdy má být automobil přistaven
 • adresu, na kterou má být automobil přistaven
 • adresu místa, na kterou má být klient přepraven

Přeprava bude realizována každý pracovní den v časech od 7:00 do 15:00 hodin. Řidič služby „Taxík Maxík“ neposkytuje osobní asistenci a doprovody.

Klienty lze přepravit výhradně:

 • do zdravotnických zařízení
 • k lékařům
 • do lékáren
 • na úřady
 • do sídla České pošty
 • a na hřbitovy na území správního obvodu města Orlová (Orlová, Petřvald Doubrava).

 

Mimo území správního obvodu města Orlová může být klient přepraven pouze do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov.

Délka jedné jízdy v případě přepravy po území správního obvodu města Orlová nepřesáhne 30 minut, a to včetně případné čekací doby. Cena přepravní služby „Taxík Maxík“ bude stanovena v jednotné výši a to 11 Kč/1 km včetně doprovodu (+ čekací doba 50,- Kč platí pro jízdy do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov). Jízda bude zaznamenána řidičem v zakoupené permanentce vydané provozovatelem služby. Permanentku si klient zakoupí při první jízdě a uhradí ji řidiči v hotovosti. Klient si dle vlastního uvážení může zakoupit permanentku v hodnotě 110 Kč nebo 330 Kč nebo 660 Kč, přičemž cena odpovídá počtu kilometrů, které bude mít klient předplaceny.

Budou upřednostňovány cesty do nemocnice a k lékaři.

Řidič automobilu při nástupu klienta ověří, že klient splňuje podmínky pro přepravu v rámci přepravní služby Senior doprava-Taxík Maxík. Za tímto účelem řidič požádá klienta o předložení příslušných dokladů. Jestliže klient odmítne tyto doklady předložit, nebo jestliže klientem předložené doklady nebudou prokazovat splnění podmínek pro přepravu v rámci přepravní služby Senior doprava-Taxík Maxík, bude poskytnutí přepravní služby odmítnuto.