Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nevyvezené žluté nádoby na plast v lokalitě „Nová dědina“ budou vyvezeny v pondělí 27.9.2021.

Úřední den 27.9.2021 (pondělí) se přesouvá na 30.9.2021 (čtvrtek) s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.

 

Možnost vydání voličského průkazu

Logo k volbám 2021

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 08. a 09. 10. 2021. žádost o vydání voličského průkazu.

Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), § 6a upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni na možnost požádat o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:     

  1. osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 06. října 2021 do 16.00 hodin. Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
  1. písemným podáním doručeným Městskému úřadu v Petřvaldě nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 01. října 2021. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče. Městský úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje voliče k volbám ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v jakémkoli volebním okrsku.

Petra Bierská, referent správního odboru

Přílohy

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu

zadost_vpscr.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29 kB
Datum vložení: 22. 4. 2021 8:39
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2021 8:43
Autor: Ing. Radomír Štěrba