Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Volby 2022

Informace k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2022

Volby do Zastupitelstva města Petřvaldu se uskuteční ve dnech 23.9.2022 (pátek) a 24.9.2022 (sobota). 

Volby do zastupitelstev obcí upravuje:

  • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,    ve znění pozdějších předpisů,
  • Prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
V rámci evropských právních předpisů upravuje volby do zastupitelstev obcí:

 
Volby do zastupitelstev obcí, jakožto volby do základních územních samosprávných celků, se konají jednou za 4 roky. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. 

Volby do zastupitelstev obcí se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.