Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání na Odboru výstavby a ŽP, na Odboru správním a ve Středisku údržby
 • Anketa k vyběru symbolu města Petřvaldu. Symbol  bude sloužit k prezentaci města a měl by vycházet z jeho charakteristických rysů. Hlasovat můžete na Symbol města Petřvaldu

Volby 2022

Informace k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2022

Vážení voliči,  

informujeme Vás, že ve dnech 23. září (pátek) od 14:00 hodin do 22:00 hodin24. září 2022 (sobota) od 08:00 hodin do 14:00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva města Petřvald neboli komunální volby.

Volby budou probíhat v celkem 6 volebních okrscích:

Číslo OVK

Volební místnost

1

Mateřská škola 2. května 1654

2

Mateřská škola 2. května 1654

3

Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511

4

Středisko kulturních služeb, K Muzeu 150

5

Základní škola Masarykova, Závodní 822

6

Dům s pečovatelskou službou, Ráčkova 1738

 

Dodáváme, že číslo volební místnosti včetně adresy, ve které máte na základě trvalého pobytu právo volit, budete mít uvedenou na obálce s hlasovacími lístky, které Vám budou doručeny nejpozději do úterý 20. září 2022.

POZOR! Pro volby do zastupitelstev obcí se VOLIČSKÝ PRŮKAZ nevydává!!!!

Informujeme Vás, že pro volby do Zastupitelstva města Petřvald byly registračním úřadem zaregistrovány následující volební strany:

 1. NEZÁVISLÍ PRO PETŘVALD
 2. ANO 2011
 3. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
 4. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)   
 5. Občanská demokratická strana (ODS)
 6. Svoboda a přímá demokracie (SPD).

 

Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku bylo registračním úřadem stanoveno losem dne 10. srpna 2022.

 

Zásady hlasování ve volbách do obecního zastupitelstva

Ve volbách do zastupitelstva obce se křížkuje. Volič označuje svůj hlas pro volební stranu křížkem ve čtverečku před názvem volební strany nebo označuje jednotlivého kandidáta křížkem v rámečku před jeho jménem.  Volič má stejný počet hlasů, jaký je počet členů zastupitelstva – Město Petřvald má 15členné zastupitelstvo. 

Při volbách máte následující možnosti:

1. Budete volit jednu volební stranu?

Nejjednodušším způsobem je označit křížkem konkrétní volební stranu (nahoře u názvu volební strany do čtverečku na hlasovacím lístku). Pokud má strana plně obsazenou kandidátní listinu (v případě našeho města 15 kandidátů), udělíte jí všech 15 hlasů.

2. Chcete dát hlas několika kandidátům v různých volebních stranách?

Máte také možnost dát svůj hlas kandidátům, kteří kandidují za různé volební strany. V našem městě můžete zakřížkovat až 15 kandidátů z libovolných volebních stran.

3. Chcete dát hlas jedné volební straně, a navíc zvolit několik kandidátů z jiných volebních stran?

Pokud chcete primárně zvolit konkrétní volební stranu, ale také byste rádi rozdali několik hlasů kandidátům z jiných stran, můžete zaškrtnout volební stranu a také několik jednotlivých kandidátů z jiných stran. Pokud tedy zaškrtnete jednu preferovanou stranu a zároveň dalších 5 kandidátů z jiných stran, udělíte preferované straně 10 z hlasů podle pořadí na hlasovacím lístku z celkových 15 možných.

Jak je to s přednostními (preferenčními) hlasy?

V komunálních volbách bohužel není možné zvolit konkrétní volební stranu a současně udělit „preferenční“ hlasy kandidátům ze stejné strany. Dalo by se říci, že nic jako preferenční hlasy u komunálních voleb neexistuje (ani příslušný zákon nic takového neuvádí). Není možné zakřížkovat stranu a k tomu přidat křížky ke konkrétním kandidátům z této strany (hlas je platný, ale počítá se jako hlas straně).

Je dobré mít na paměti, že pokud volič z určité strany zakřížkuje jednoho kandidáta, dává této straně v našem případě pouze jeden hlas z 15.

 

Neplatné hlasy

Hlasy jsou neplatné, pokud volič označí křížkem více kandidátů, než kolik je volených míst v zastupitelstvu. Neplatný je i hlasovací lístek, na kterém volič zakřížkuje více stran nebo nezakřížkuje nikoho.

Systém hlasování v komunálních volbách popisuje ust. § 34 odst. 3, 4, § 40 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovala: Bc. Eva Pavelek, pověřený zaměstnanec registračního úřadu                  

 

Úvodní informace

Volby do Zastupitelstva města Petřvaldu se uskuteční ve dnech 23.9.2022 (pátek) a 24.9.2022 (sobota). 

Volby do zastupitelstev obcí upravuje:

 • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,    ve znění pozdějších předpisů,
 • Prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
V rámci evropských právních předpisů upravuje volby do zastupitelstev obcí:

 
Volby do zastupitelstev obcí, jakožto volby do základních územních samosprávných celků, se konají jednou za 4 roky. Hlasování probíhá pouze na území České republiky. 

Volby do zastupitelstev obcí se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.