Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání na Odboru výstavby a ŽP, na Odboru správním a ve Středisku údržby
 • Anketa k vyběru symbolu města Petřvaldu. Symbol  bude sloužit k prezentaci města a měl by vycházet z jeho charakteristických rysů. Hlasovat můžete na Symbol města Petřvaldu

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje jednotlivé úseky:

 • stavebního úřadu dle zákona o územním plánování a stavebním řádu
 • silničního správního úřadu
 • údržby pozemních komunikací v majetku města
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
 • investorské činnosti
 • hospodaření s kanalizací v majetku města
 • životního prostředí - kácení stromů, zeleň
 • veřejného osvětlení
 • bytového hospodářství - přidělování bytů a údržba bytového fondu
 • odpadového hospodářství
 • veterinární péče
 • pohřebnictví

 

Všechni pracovníci na svých úsecích vyřizují oznámení, stížnosti, poskytují informace právnickým a fyzickým osobám podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Osoby

Ing. Petr Bura

vedoucí odboru

Ing. Nikola Navrátilová

referentka
Telefon: 596 542 912 (Stavební úřad)
E-mail: navratilova@petrvald-mesto.cz

Bc. Mariana Dědková

referentka
Telefon: 596 542 910 (Stavební úřad)
E-mail: dedkova@petrvald-mesto.cz

Marcela Šopová

referentka
Telefon: 596 542 915 (Investice, kanalizace)
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz

Gabriela Kochová

referentka
Telefon: 596 542 914 (Silniční hospodářství, místní komunikace)
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz

Dana Szotkowská

referentka
Telefon: 596 542 913 (Veřejné osvětlení, pohřebnictví)
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz

Bc. Lucie Janczarová

referentka
Telefon: 596 542 975 (Bytové hospodářství)
Mobil: 722 964 392
E-mail: janczarova@petrvald-mesto.cz

Ing. Lenka Niklová

referent pro životní prostředí
Telefon: 596 542 909 (Životní prostředí, odpady, veřejná zeleň.)
E-mail: niklova@petrvald-mesto.cz

Ing. Jolana Plášková

referentka
Telefon: 596 542 940 (Stavební úřad)
E-mail: plaskova@petrvald-mesto.cz