Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nakládání s majetkem města

Nabídka pronájmu pozemků parc. č. 4546/19, části parc. č. 4546/1 a části parc. č. 4549, vše v k. ú. Petřvald u Karviné

 

Město Petřvald nabízí k pronájmu pozemky parc. č. 4546/19 zahrada o výměře 100 m2, část parc. č. 4546/1 zahrada o výměře 23 m2 a část parc. č. 4549 o výměře 21 m2, vše k. ú. Petřvald u Karviné, vše jako celek. Pozemky budou využívány jako zahrada.

Záměr je pronajmout pozemky parc. č. 4546/19 a části parc. č. 4546/1 a č. 4549, vše v k. ú. Petřvald u Karviné jednomu zájemci.

Žádost o pronájem pozemků je možné podat na podatelně Městského úřadu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41  Petřvald nebo přes ePodatelnu.

Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení žadatele, datum narození,
  • adresu trvalého bydliště,
  • telefon,
  • e-mailovou adresu

Bližší informace je možno získat u Bc. Martiny Ustohalové na tel. č. 596 542 972 nebo e-mail ustohalova@petrvald-mesto.cz